oPEN Lab en buurtbewoners brainstormen over collectieve wijkinfrastructuur

Gepubliceerd op donderdag 1 juni 2023 12.31 u.
Op 25 april 2023 vond opnieuw een interessante interactieve sessie plaats in het oPEN Living Lab Genk. Deze keer stond de collectieve wijkinfrastructuur centraal. Het oPEN Lab-project gaat niet alleen over energieoplossingen op individueel vlak.

Samen met bewoners en projectpartners werken we ook aan collectieve oplossingen om tot een energiepositieve wijk te komen. Dat betekent dat we bezig zijn met een collectief energiegebouw in het midden van Nieuw-Texas, voor en door de buurt.

Om te brainstormen over dit energiegebouw sloegen de Stad Genk, STEBO, Nieuw Dak, VITO, Soltech en IMEC - KULeuven de handen in elkaar om een sessie te organiseren in het buurthuis van Waterschei. 22 ge├»nteresseerde bewoners uit Nieuw-Texas en Waterschei namen deel aan de sessie en bedachten ideeën voor een gemeenschappelijk energiegebouw in de wijk.

Tijdens de sessie dachten we na over de vraag "wat kan de collectieve buurtinfrastructuur betekenen voor mij en mijn buurt?". We brainstormden over functies die het energiegebouw moet bevatten om betekenisvol te zijn voor de buurt. Hierbij bouwden we verder op de resultaten van de vorige co-creatiesessie uit 2022, door eerder bedachte ideeën over de onderwerpen 'mobiliteit', 'water en groen in de buurt' en 'buurtgevoel' de revue te laten passeren.

Vervolgens brainstormden we over ideeën voor het energiegebouw in de wijk. We dachten na over vragen als "Wat missen we nog in onze wijk en hoe kunnen we dat gat vullen met een collectief energiegebouw?"; "Hoe kan de collectieve wijkinfrastructuur een aanvulling zijn op mijn individuele situatie?"; en "Welke voordelen kan een collectief energiegebouw bieden?". De deelnemende bewoners kwamen met interessante ideeën voor functies die een plek zouden kunnen hebben in het collectieve energiegebouw, waaronder:

  • een collectieve uitleendienst voor (tuin)gereedschap;
  • een ontmoetingsruimte die ook als wachtruimte zou kunnen dienen, met (picknick)banken en een klein keukentje;
  • een wassalon - aangesloten op een regenwatertank - die (grote hoeveelheden) wassen en strijken buitenshuis mogelijk maakt;
  • en een gemeenschappelijke, elektrische camionette - opgeladen door zonnepanelen - die de buurtbewoners beurtelings kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het verhuizen van meubels.

Tijdens een volgende sessie in juni 2023 werken we deze ideeën verder uit door ze een plek te geven in het energiegebouw. Ook denken we na over de voorwaarden van de functies. Wat is er bijvoorbeeld nodig om een klein buurtkeukentje uit te baten en in stand te houden? Hou de oPEN Lab-website in de gaten om te lezen hoe het verder gaat met de collectieve wijkinfrastructuur in Genk!