Open oproep VME- gratis energieaudit

Om de appartementsgebouwen in Genk klaar te maken voor de toekomst, krijg je van stad Genk sinds 2017 een premie om een energie-audit te laten uitvoeren. Dat is een analyse van de gebouwschil en de aanwezige technieken. Appartementseigenaars hebben er baat bij om te weten of hun gebouw moet aangepast worden, wat het kost en hoeveel ze kunnen besparen. Zeker nu ingrepen zoals dakisolatie en dubbel glas in de toekomst verplicht worden.

Gratis audit
Stad Genk lanceert daarom een open oproep: voor vier appartementsgebouwen wordt de energie-audit volledig terugbetaald. De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) kan kiezen bij wie ze de energie-audit laat uitvoeren: Dubolimburg of een erkende energiedeskundige.

De energie-audit bevat:

  • overzicht van het isolatieniveau en energie-efficiëntie
  • een berekening van de terugverdientijd i.f.v. het ambitieniveau
  • een inschatting van de technische en financiële haalbaarheid
  • een prioriteitenlijst

De VME kan zo bepalen welke investeringen ze het best neemt en wanneer.

Voorwaarden

  • de VME of syndicus kan een aanvraag indienden tussen 30-04-2019 en 29-06-2019
  • de VME engageert zich om het appartementsgebouw aan de minimale normen te laten voldoen. Je bespreekt de audit op de algemene vergadering van de VME.
  • de stad Genk betaald de energie-audit volledig terug, met een maximum van € 5000 per audit.