Optimalisatie fietspaden

Stad Genk werkt aan optimalisatie van 6 km aan fietspaden

 • Mispadstraat:
  Mei 2023 - juni 2023: De Mispadstraat wordt omgevormd tot een fietsstraat. Tegelijkertijd wordt er ook een nieuwe asfaltlaag aangebracht.
 • Meeënweg:
  Juni 2023 - september 2023: Herstellingswerken zullen worden uitgevoerd aan het bestaande fietspad. Daarnaast zal de parkeerstrook gedeeltelijk worden onthard om dienst te doen als wadi voor de opvang van hemelwater. Er zal ook een versmalling van de rijweg plaatsvinden, waarbij de toplaag wordt vervangen.
 • Rotondes Europalaan + fietsverbinding station:
  Augustus 2023 - september 2023: Het aantal rijstroken op de rotondes zal verminderd worden. Tegelijkertijd zal het fietspad worden beveiligd met schampblokken en wegmarkeringen.
 • Halveweg:
  September 2023: De huidige fietsstraat zal verbeterd worden door middel van een nieuwe (rode) asfaltlaag.
 • Reinpadstraat:
  September 2023 - november 2023: De fietsstraat wordt verlengd en het kruispunt zal vereenvoudigd en onthard worden. Daarnaast zullen de parkeervakken opnieuw worden aangelegd met waterdoorlatende verharding en wadi's voor de opvang van hemelwater. Er wordt ook een ontmoetingsplek gecreëerd.
 • Rozenkranslaan:
  November 2023 - februari 2024: Herstellingswerken zullen worden uitgevoerd aan het bestaande fietspad. Hierbij zal het fietspad ook verbreed worden volgens de normen van het fietsvademecum. Vanaf 2024 zullen de bushaltes verdwijnen en worden onthard om dienst te doen als wadi's voor de opvang van hemelwater. Er zal ook een heraanleg zijn van de langsparkeervakken met waterdoorlatende verharding, en de rijweg krijgt een nieuwe toplaag.
 • Mieënbroekstraat (fietspaden):
  Januari 2024 - februari 2024: Herstellingswerken zullen worden uitgevoerd aan het bestaande fietspad, waarbij het fietspad ook verbreed wordt volgens de normen van het fietsvademecum.