Optimalisatie fietspaden

Stad Genk werkt aan optimalisatie van 6 km aan fietspaden

 • Mispadstraat:
  De Mispadstraat wordt omgevormd tot een fietsstraat. Tegelijkertijd wordt er ook een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De werken zijn afgerond
 • Meeënweg:
  Er zullen herstellingswerken worden uitgevoerd aan het bestaande fietspad. Daarnaast zal de parkeerstrook gedeeltelijk worden onthard om dienst te doen als wadi voor de opvang van hemelwater. Er zal ook een versmalling van de rijweg plaatsvinden, waarbij de toplaag wordt vervangen. Vanwege onvoorziene omstandigheden, met name de slechte staat van de onderliggende asfaltlagen, zullen de werkzaamheden pas in week 45 worden afgerond (6 november - 10 november).
 • Rotondes Europalaan + fietsverbinding station:
  Het aantal rijstroken op de rotondes zal verminderd worden. Tegelijkertijd zal het fietspad worden beveiligd met schampblokken en wegmarkeringen. Werken zijn reeds afgrond.
 • Halveweg:
  Dit dossier staat voorlopig on hold. Er wordt intern met verschillende diensten bekeken hoe de huidige fietsstraat verbeterd kan worden.
 • Reinpadstraat:
  november 2023 - februari 2024: De fietsstraat wordt verlengd en het kruispunt zal vereenvoudigd en onthard worden. Daarnaast zullen de parkeervakken opnieuw worden aangelegd met waterdoorlatende verharding en wadi's voor de opvang van hemelwater. Er wordt ook een ontmoetingsplek gecreëerd.
 • Rozenkranslaan:
  voorjaar 2024: Herstellingswerken zullen worden uitgevoerd aan het bestaande fietspad. Hierbij zal het fietspad ook verbreed worden volgens de normen van het fietsvademecum. Vanaf 2024 zullen de bushaltes verdwijnen en worden onthard om dienst te doen als wadi's voor de opvang van hemelwater. Er zal ook een heraanleg zijn van de langsparkeervakken met waterdoorlatende verharding, en de rijweg krijgt een nieuwe toplaag.
 • Mieënbroekstraat (fietspaden):
  voorjaar 2024: Herstellingswerken zullen worden uitgevoerd aan het bestaande fietspad, waarbij het fietspad ook verbreed wordt volgens de normen van het fietsvademecum.