Opvolgen van je aanvraag

Wanneer je je aanvraag digitaal hebt ingediend dan kan je steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.

Wanneer je je dossier analoog hebt ingediend dan brengt de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving je schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken van je dossier.

 

Hoe weet ik of mijn dossier al dan niet ontvankelijk en volledig is?

Binnen 30 dagen vanaf de dag na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend, word je ervan op de hoogte gebracht of je dossier volledig is of dat er ontbrekende gegevens of documenten moeten worden bijgebracht.

Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?

  • Binnen 60 dagen vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.
  • Binnen 105 dagen met openbaar onderzoek vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

In sommige gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden met 60 dagen. Indien dit op jouw dossier van toepassing is, word je hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe wordt de beslissing van mijn dossier kenbaar gemaakt?

  • Digitaal ingediend: de beslissing inzake jouw aanvraag zal kenbaar gemaakt worden in het omgevingsloket samen met de bekendmakingsaffiche die je binnen de 10 dagen na de kennisgeving moet bevestigen/plaatsen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Je dient een foto van de uithanging, als bewijs, binnen de 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing, digitaal in te laden via je dossier in het Omgevingsloket.
  • Analoog ingediend: de beslissing inzake jouw aanvraag zal je aangetekend opgestuurd worden samen met de bekendmakingsaffiche die je binnen de 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving moet bevestigen/plaatsen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Je dient een foto van de uithanging, als bewijs, binnen de 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing, aan de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving te bezorgen.

Wanneer mag ik mijn werken aanvangen?

Je mag met de werken beginnen als je binnen de vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van de aanplakking, geen bericht hebt ontvangen van een beroep tegen deze beslissing.

Als je je dossier digitaal hebt ingediend moet je het begin van de werken ingeven in je dossier in het Omgevingsloket.

Als je je dossier analoog hebt ingediend moet je het stadsbestuur in kennis stellen van het begin der werken.