Overlast door everzwijnen

In Genk zitten everzwijnen in verschillende bos- en natuurgebieden.

De everzwijnen zorgen niet alleen voor een extra beleving tijdens een wandeling maar ook voor een onveiligheidsgevoel bij sommige inwoners, joggers, fietsers en wandelaars.

Bovendien kunnen everzwijnen, net als andere wilde dieren, betrokken geraken bij verkeersongevallen met grote schade tot gevolg.

Everzwijnen zijn geen kieskeurige eters. Ze plunderen maïs- en graanvelden en woelen ook in graslanden, siertuinen, moestuinen...

Wat doet de stad Genk?

 • De stad Genk probeert een overzicht te krijgen van de plaatsen waar de everzwijnen zich ophouden en waar schade of overlast veroorzaakt wordt. Dit melden is dus van grote waarde. Je kan je melding doorgeven via 'Wilde dieren (bvb. everzwijnen) - melden van schade'.
 • De stad Genk informeert en sensibiliseert.
 • De stad Genk houdt contact met jagers (via de Wildbeheerseenheden) die actief zijn in Genk en probeert zo om samen naar een werkbare aanpak te streven.
 • De stad Genk kan je schade niet verhelpen noch voorkomen.
 • Vanaf 2019 zal de stad Genk jachtrechten verpachten. Meer info hierover kan je vinden op een specifieke pagina.

Wat kan je zelf doen?

 • Sluit je eigendom af door afrastering met voldoende stevige palen. Meer info hierover op de website http://www.natuuralsgoedebuur.be van het Agentschap voor Natuur en Bos;
 • Gooi geen voedselresten in de bossen, in tuinen of composthopen;
 • Blijf altijd op de wandelwegen;
 • Houd je hond(en) altijd en overal aangelijnd. Andere dieren en wandelaars hebben dit ook liever.

Everzwijnen zullen niet zomaar aanvallen. Het zijn wilde dieren die in principe altijd zullen vluchten bij contact met recreanten. Zij zullen enkel aanvallen wanneer zij in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen.

Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, zullen op eigen initiatief niet uit de dekking komen om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij zullen stil blijven liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.

Wat bij schade?

 • Alle info over preventieve maatregelen kan je vinden in de folder van het Agentschap voor Natuur en Bos of op de website http://www.natuuralsgoedebuur.be;
 • Info over schadevergoedingen moet ook via het Agentschap voor Natuur en Bos;
 • Je kan je vraag om info of melding van schade bij de stad doorgeven via 'Wilde dieren (bvb. everzwijnen) - melden van schade'.