Overlast door everzwijnen beperken

WAT DOET STAD GENK?

 • Stad Genk brengt voortdurend in kaart waar de everzwijnen zich ophouden en waar schade of overlast veroorzaakt wordt. Dit melden is dus van grote waarde. Je kan je melding online doorgeven.
 • Stad Genk informeert en sensibiliseert.
 • Stad Genk houdt contact met jagers (via de Wildbeheereenheden) die actief zijn in Genk en probeert zo om samen naar een werkbare aanpak te streven.
 • Stad Genk kan je schade niet verhelpen noch voorkomen.
 • Voor het bos van Zonhoverheide zijn er in 2019 jachtrechten verpacht. Jagers proberen hier mee de populatie te verkleinen en schade te beperken. De jachtrechten van de bossen Horensberg en Bodem zijn in 2020 verpacht. Ook hier wordt gejaagd.
 • In 2023 heeft stad Genk nog eens 70 ha bejaagbaar gemaakt. Op 6 verschillende plaatsen in de stad zijn percelen van de stad toegevoegd aan bestaande jachtplannen van jagers.
 • In 2023 is de stad samen met het Agentschap voor Natuur en Bos begonnen aan een leertraject rond het beheer van everzwijnen in Genk

WAT KAN JE ZELF DOEN?

 • Sluit je eigendom af door afrastering met voldoende stevige palen. Dit is de meest effectieve maatregel die je kan nemen. Meer info hierover op de website www.natuuralsgoedebuur.be van het Agentschap voor Natuur en Bos;
 • Gooi geen voedselresten of tuinafval in de bossen, in tuinen of composthopen; Everzwijnen worden hierdoor aangetrokken tot de woonwijk. Bovendien zullen everzwijnen zich sneller voortplanten als ze veel eten.
 • Blijf altijd op de wandelwegen;
 • Houd je hond(en) altijd en overal aangelijnd. Andere dieren en wandelaars hebben dit ook liever, bovendien is het verplicht.

Welke preventieve maatregelen kan je best nemen?

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos staan verschillende mogelijkheden om everzwijnen buiten te houden. Deze maatregelen variëren in kostprijs, effect en moeilijkheid om te plaatsen.

Natuurlijk heeft het enkel zin om maatregelen te nemen die het meeste effect hebben: een elektrische omheining of een vaste omheining.
Beide hebben een aantal verschillen die de keuze kunnen beïnvloeden:

 • Elektrisch raster: snel en eenvoudig te plaatsen, zeer effectief, denk aan het onderhoud na plaatsing, materiaal is in regel goedkoper dan een vast raster.
 • Vast raster: duurt langer om te plaatsen (graafwerk, draad spannen en monteren), zeer effectief, geen onderhoud na plaatsing, materiaal is duurder dan bij elektrisch raster.

Je kan 2 documenten downloaden:

 • Natuur als goede buur over everzwijnen en welke preventieve maatregelen je kan nemen (uitgave ANB 2014); het volledige document is uitgewerkt op de website van ANB.
 • Preventieve maatregelen everzwijn, technische informatie rasters. Dit document is door ANB uitgewerkt in 2019. De prijzen van materialen zullen niet helemaal meer kloppen maar geven een goede indicatie. De vakhandel kan u hiervoor een gepaste offerte maken.

WAT BIJ SCHADE?

 • Je kan je vraag om info of melding van schade online doorgeven.
 • Schade door everzwijnen komt enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terrein beherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden.
 • Je moet de schade bewijzen en aantonen dat je een van de verplichte basismaatregelen hebt genomen.
 • Alle info over preventieve maatregelen kan je vinden in de folder van het Agentschap voor Natuur en Bos of op de website www.natuuralsgoedebuur.be.