Overlast door everzwijnen beperken

WAT DOET DE STAD GENK?

 • De stad Genk brengt voortdurend in kaart waar de everzwijnen zich ophouden en waar schade of overlast veroorzaakt wordt. Dit melden is dus van grote waarde. Je kan je melding online doorgeven.
 • De stad Genk informeert en sensibiliseert.
 • De stad Genk houdt contact met jagers (via de Wildbeheereenheden) die actief zijn in Genk en probeert zo om samen naar een werkbare aanpak te streven.
 • De stad Genk kan je schade niet verhelpen noch voorkomen.
 • Voor het bos van Zonhoverheide zijn er in 2019 jachtrechten verpacht. Jagers proberen hier mee de populatie te verkleinen en schade te beperken. De jachtrechten van de bossen Horensberg en Bodem zijn in 2020 verpacht. Ook hier wordt gejaagd.

WAT KAN JE ZELF DOEN?

 • Sluit je eigendom af door afrastering met voldoende stevige palen. Meer info hierover op de website www.natuuralsgoedebuur.be van het Agentschap voor Natuur en Bos;
 • Gooi geen voedselresten in de bossen, in tuinen of composthopen;
 • Blijf altijd op de wandelwegen;
 • Houd je hond(en) altijd en overal aangelijnd. Andere dieren en wandelaars hebben dit ook liever.

WAT BIJ SCHADE?

 • Schade door everzwijnen komt enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden.
 • Je moet de schade bewijzen en aantonen dat je een van de verplichte basismaatregelen hebt genomen.
 • Alle info over preventieve maatregelen kan je vinden in de folder van het Agentschap voor Natuur en Bos of op de website www.natuuralsgoedebuur.be.
 • Je kan je vraag om info of melding van schade online doorgeven.