Overlijden in het buitenland aangeven

Wat als een in België ingeschreven familielid overlijdt in het buitenland?

Indien een Belg of een niet-Belg overlijdt in het buitenland, terwijl hij op het ogenblik van het overlijden in België was ingeschreven in de bevolkingsregisters, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats.

Zo kunnen de gegevens in het bevolkingsregister worden aangepast.

Indien de overledene een Belg is kan je als nabestaande ook vragen om het afschrift van de buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene zijn laatste woonplaats had. De overgeschreven akte krijgt dezelfde waarde als de akte opgesteld in het buitenland. Je hoeft dan als nabestaande later geen afschriften meer op te vragen in het buitenland als je die zou nodig hebben. Je kan die dan bij het betrokken gemeentebestuur opvragen.

Voor niet-Belgen bestaat de mogelijkheid tot het overschrijven van een akte niet.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Voor de aangifte van een overlijden in het buitenland dien je volgende documenten voor te leggen:

  • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene;
  • eventueel het rijbewijs van de overledene;
  • eventueel het Belgisch paspoort van de overledene;
  • het trouwboekje van de overledene indien hij of zij gehuwd was en het beschikbaar is.

EN: 

voor een niet-Belg of voor een Belg wanneer je een melding in het bevolkingsregister voldoende vindt:

  • een uittreksel van de overlijdensakte, voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands.

voor het overschrijven van de akte van een Belg in de Belgische registers van de burgerlijke stand:

  • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse overlijdensakte of een uittreksel van de overlijdensakte ; voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands.