Parkeerproblemen melden

Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor heel wat zaken die met verkeer en mobiliteit te maken hebben.

Een van de dingen waar aandacht aan wordt geschonken, is een goed parkeerbeleid. Er wordt actief ingespeeld wanneer er problemen om te parkeren worden vastgesteld. Het kan dan gaan over het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen. Het kan ook zijn dat het parkeren zelf voor overlast zorgt waardoor een straat of een woning bvb niet meer goed toegankelijk is.

Als je echter zelf problemen met parkeren vaststelt die misschien nog niet bekend zijn, kan je die melden. Je melding wordt zo snel als mogelijk onderzocht om eventueel gepaste maatregelen te treffen.

Bedrag

Gratis

Meer info

Een probleem dat te maken heeft met parkeren, kan je online melden..

Je kan je hiervoor ook aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren. Een afspraak maken hoeft niet.