Parkeervergunning voor diensten voor gezinszorg

Naast hulpverleners kunnen ook diensten voor gezinszorg werkzaam in Genk voor hun huisbezoeken een aanvraag indienen voor een parkeervergunning.
Er zijn 2 categorieën die hierop aanspraak kunnen maken.

Categorie 1: Diensten voor gezinszorg die erkend zijn door de Vlaamse overheid

 • Familiehulp
 • i-Mens
 • OTV Homecare
 • Wit-Gele Kruis

Categorie 2: Andere zorg- of hulpverleningsorganisaties

Bepaalde Genkse organisaties zoals de minder mobielencentrale, organisaties die instaan voor het leveren van sociale maaltijden en instellingen voor personen met een handicap kunnen een aanvraag doen voor een parkeervergunning. Zij kunnen dan onbeperkt en gratis parkeren in de betaalzones (behalve op voorbehouden plaatsen). Deze organisaties moeten eerst een goedkeuring krijgen van het schepencollege.

 

Voorwaarden?

 • De parkeervergunning is enkel geldig voor het uitvoeren van huisbezoeken.
 • Huisbezoeken vinden voornamelijk plaats in de betalende zone.
 • De organisatie doet de aanvraag voor een parkeervergunning. Individuele aanvragen worden niet behandeld.
 • Een verklaring op eer wordt ingediend bij aanvraag.
 • De organisatie verklaart dat de werknemer bij hen tewerkgesteld is, en koppelt hieraan de te registreren nummerplaat.
 • Er is een maximaal aantal vergunningen per organisatie voorzien.
 • De vergunning dient jaarlijks verlengd te worden door de organisatie.
 • Bij misbruik volgt een onmiddellijke opheffing van de vergunning.
 • Categorie 2: een voorafgaande goedkeuring van het schepencollege is vereist.

 

Hoe werkt het?

 • De parkeervergunning voor diensten voor gezinszorg geeft toelating tot gratis parkeren in de betaalzones.
 • Op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap mag niet geparkeerd worden.
 • De parkeervergunning is uniek en gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig.
 • Er wordt enkel nog een digitale vergunning uitgegeven. Men ontvangt dus niet langer een fysieke kaart.
 • De scanwagen controleert via de nummerplaat of er rechtmatig geparkeerd is.

 

Kostprijs?

De parkeervergunning voor diensten voor gezinszorg is kosteloos.

 

Hoe aanvragen?

Een parkeervergunning voor diensten voor gezinszorg kan enkel door de organisatie aangevraagd worden. Individuele aanvragen worden geweigerd.

Categorie 1:

Deze organisaties doen hun aanvraag rechtstreeks bij parkeerbeheerder OPC.

Categorie 2:

Een voorafgaande goedkeuring van het schepencollege is vereist.

Vul hiervoor dit document in en stuur het naar mobiliteit@genk.be. Na bericht van goedkeuring, kan een aanvraag ingediend worden bij parkeerbeheerder OPC. De goedkeuring moet steeds aan OPC overgemaakt worden. 

De aanvraag bij OPC kan online gedaan worden, of door langs te gaan bij de parkingshop.

VERGUNNING ONLINE AANVRAGEN