Parkeervergunning voor hulpverleners

Ben je hulpverlener en doe je huisbezoeken in Genk dan heb je 3 opties om gemakkelijk en dichtbij jouw patiënt te parkeren.

1. Voorbehouden parkeerplaatsen voor hulpverleners

2. Parkeervergunning voor hulpverleners

3. Regulier parkeren met het gratis uur in de betaalzones


1. Voorbehouden parkeerplaatsen voor hulpverleners

 De stad Genk voorziet voldoende parkeerplaatsen die specifiek voorbehouden zijn voor hulpverleners. De voorbehouden plaatsen staan aangeduid op deze kaart.

Hoe werkt het?

 • Voorbehouden plaatsen mogen enkel gebruikt worden door hulpverleners tijdens het uitvoeren van een huisbezoek.
 • Een geldig bewijs als hulpverlener dient zichtbaar achter zijn voorruit geplaatst te worden.
 • De politie doet controles. Bij onrechtmatig gebruik wordt een PV opgesteld.
 • Om hier te parkeren heb je geen parkeervergunning voor hulpverleners nodig.


2. Parkeervergunning voor hulpverleners

Hulpverleners die voornamelijk huisbezoeken doen in Genk en die nood hebben aan extra parkeergelegenheid buiten de voorbehouden parkeerplaatsen kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Voorwaarden?

 • Je bent als hulpverlener erkend door het RIZIV of door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Je verricht huisbezoeken voornamelijk in Genk. Hiervoor teken je een verklaring op eer.
 • Je kan maximaal 1 hulpverlenersvergunning aanvragen, en 1 nummerplaat laten registreren.
 • Je dient de vergunning jaarlijks te verlengen.
 • Bij misbruik volgt een onmiddellijke opheffing van de vergunning.

Hoe werkt het?

 • Je mag voor je huisbezoeken parkeren in de betaalzones en de blauwe zones.
 • Je mag niet parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap.
 • De parkeervergunning is uniek en gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig.
 • Er wordt enkel nog een digitale vergunning uitgegeven. Je ontvangt dus niet langer een fysieke kaart.
 • De scanwagen controleert via je nummerplaat of je rechtmatig geparkeerd bent.

Kostprijs?

De parkeervergunning voor hulpverleners is kosteloos.

Hoe aanvragen?

Een parkeervergunning voor hulpverleners kan enkel aangevraagd worden via parkeerbeheerder OPC. Je kan dit online doen, of langsgaan bij de parkingshop.

VERGUNNING ONLINE AANVRAGEN

3. Het reguliere parkeerregime volgen

Als je niet geregistreerd bent voor een hulpverlenersvergunning kan je in de betaalzones gebruik maken van het gratis uur (1 uur per 24u per betaalzone). Erna betaal je een vast tarief per half uur. Je mag maximaal 1,5 uur blijven staan. Let op, registreer steeds je nummerplaat (ook voor het gratis uur).

Meer info vind je op genk.be/slim-parkeren