Plannen Evence Coppeelaan: infomoment op zaterdag 22 januari

Gepubliceerd op donderdag 20 januari 2022 13.07 u.
Persbericht van 20 januari 2022

Stad Genk vormt in de toekomst, in diverse fases, de brede Evence Coppéelaan om tot een tot een groenere verbinding tussen het stadscentrum en C-mine. De overmaatse steenweg wordt gefaseerd heringericht en gedeeltelijk onthard. Op termijn verdwijnt er ongeveer 10.000 vierkante meter asfalt. Nu zaterdag stelt de stad de plannen voor op een inloopmoment in het Hof van Gan.

Ruimte voor langzaam verkeer

Karel Kriekemans, schepen bevoegd voor Externe Werken en Mobiliteit: “Deze totaalvisie heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren, de omgeving te vergroenen en de verbinding tussen het centrum en C-mine veel aangenamer maken. We opteren voor een nieuw wegprofiel waarbij de twee rijrichtingen gebundeld worden aan één zijde. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt samengebracht aan de oostelijke kant waardoor de westelijke zijde kan onthard worden. Dat geeft ruimte voor langzaam verkeer (wandelen en fietsen) en veel meer groen. Rekening houdend met de klimaatadaptatie zal deze zone ook fungeren om regenwater op te vangen en te laten infiltreren.”

Gescheiden riolering

“Binnen dit project wordt ook de riolering aangepakt. Dat betekent ook dat alle woningen en handelszaken langs de Evence Coppéelaan op hun eigendom het afval- en regenwater moeten scheiden. Een afkoppelingsdeskundige van Fluvius zal iedereen hierbij persoonlijk begeleiden. Tijdens het inloopmoment zal er ook een afkoppelingsdeskundige aanwezig zijn, zodat buurtbewoners al de nodige vragen kunnen stellen”, aldus Kriekemans.

Met de buurt in overleg

Toon Vandeurzen, schepen bevoegd voor duurzaamheid: “Genk is de eerste Vlaamse stad die een steenweg van deze orde transformeert tot een groenere en dus aangenamere leefomgeving. De plannen die zaterdag worden voorgesteld, hebben betrekking op het deel tussen de Hoefstadstraat en de Lourdeskapelstraat / Jan Habexlaan. Het spreekt voor zich dat we op basis van wat er nu voorligt uitvoerig met de buurt in overleg gaan. Als alles vlot verloopt, verwachten we de werken eind 2022 te kunnen starten. We zijn bijzonder verheugd, dit project is een enorme stap vooruit in de verdere vergroening van Genk. Blij dat we dit kunnen realiseren dankzij de steun van Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius, de Vlaamse Milieumaatschappij en Departement Omgeving.”

Praktisch

Inloopmoment : plannen voor de herinrichting van de Evence Coppéelaan

Zaterdag 22 januari

Doorlopend van 13 uur tot 18 uur

Hof van Gan (Grand Café), Bochtlaan 60