Positieve evaluatie voor test met microfoons aan camera's Stalenstraat

Gepubliceerd op vrijdag 25 maart 2022 9.13 u.
Persbericht van 25 maart 2022

Op 24 september 2021 startte stad Genk met een proefproject in het kader van geluidsoverlast. In de Stalenstraat werden microfoons aan camera’s gekoppeld die het geluid van luide uitlaten van voertuigen in kaart brachten. Het proefproject, dat midden februari afliep, biedt toekomstmogelijkheden.

Problematiek in kaart

Burgemeester Wim Dries: “Dankzij dit proefproject hebben we enkele oplossingen kunnen testen die op termijn de verkeersveiligheid en algemene leefbaarheid in onze straten kunnen verbeteren. Het systeem dat onze technologiepartners uitwerkten, is duidelijk in staat om de problematiek van geluidsoverlast in kaart brengen. De afgelopen winterperiode hebben we gemiddeld meer dan 4 waarnemingen per dag kunnen doen van quads, auto’s met sportuitlaten en andere voertuigen die over de geluidsnorm gingen door te snel rijden of te hard optrekken. In de analyse van de data tussen 24 januari en 13 februari zien we dat het probleem zich vooral ’s avonds voordoet. We weten ook dat het om verschillende recidivisten gaat en dat bevestigt de stelling dat dit soort geluidsoverlast voornamelijk door een handvol wagens, quads en motorfietsen wordt veroorzaakt.”


Tabel analyse project Stalenstraat - 24 januari t.e.m. 12 februari 2022 (registraties per uur)

Tabel analyse Stalenstraat

Toekomst voor handhaving

De samenwerking tussen stad Genk, vzw Slimme Regio Vlaanderen en de technologiepartners Nokia, MyCSN en G4S diende in de eerste plaats om de technologie te testen en te verbeteren. “En daarbij werden geen privacygegevens met de politie gedeeld”, bevestigt burgemeester Wim Dries. “We hebben duidelijk afgesproken dat we wel een evaluatie konden delen, maar dat handhaving op basis van het systeem nog niet aan de orde was. Er is zowel bij de stad als bij de politie en de partners uit het consortium een gezonde ambitie om het systeem verder te ontwikkelen om ook in de zomer testen te kunnen doen. Samen met het parket zullen we ook de toekomstige mogelijkheden rond de wetgeving bespreken.”

Nood aan samenwerking

Peter Vandeurzen, vzw Slimme Regio Vlaanderen: “Binnen Slimme Regio Vlaanderen zijn we zeer tevreden met deze vruchtbare samenwerking. De stedelijke problematieken zijn niet altijd eenvoudig door één enkele leverancier op te lossen. Het was hier snel duidelijk dat we nood hadden aan samenwerking tussen verschillende bedrijven.”

Jacques Vermeulen, Nokia: “Binnen Nokia zijn we al enige tijd bezig met het koppelen van verschillende technologieën op ons platform. Voor ons was dit project dan ook een unieke kans om te bestuderen hoe we op zo’n korte termijn samen met nieuwe partners tot een oplossing kunnen komen. Dat we dit dan nog eens in een reële stedelijke context mochten doen, was een grote meerwaarde.”

Gerichte acties

“Dit was een interessant testcase voor onze stad”, besluit ook burgemeester Wim Dries. “Ook al konden we niet meteen onze politie ermee aansturen, het systeem heeft ons wel betere inzichten gegeven in de problematiek op Stalenstraat. We zullen de politie er gerichter mee kunnen aansturen. We zullen dan ook zeker bekijken hoe we, met respect voor de GDPR-wetgeving, toch al een samenwerking met de politie kunnen aangaan binnen dit project”, aldus de burgemeester.