Premie condensatieketel

Beschermde afnemers krijgen een premie voor het plaatsen van een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement.

Voor wie?

  • Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je een 'beschermde afnemer' zijn. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
  • De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden in het Vlaams gewest die voor 1-1-2016 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.
  • Een aannemer moet de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
  • De nieuwe condensatieketel kan werken op aardgas, propaan of stookolie.
  • Het aanvraagformulier moet binnen het het jaar aangevraagd worden.

Bedrag

De premie bedraagt €1800, met een maximum van 40% van de factuur.