Premie voor nutsvoorzieningen

Het stadsbestuur van Genk geeft een premie nutsvoorzieningen van 100 euro aan Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen.

Voor wie?

Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen, kunnen de premie aanvragen in het Sociaal Huis van de stad.

Voorwaarden

Categorie 1:

  • ofwel minstens twee kinderen ten laste hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet;
  • ofwel een brug-, rust- of overlevingspensioen hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet;
  • ofwel een bewijs van invaliditeit van minstens 66% (of 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de 3 pijlers bijkomende kinderbijslag) hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet.

Bovendien mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan 20.292,59 euro. Per bijkomende inwonende persoon mag daar 3.756,71 euro worden bijgeteld.

Er wordt rekening gehouden met het inkomen van álle personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt. 

Categorie 2:

  • minstens drie kinderen ten laste hebben op 1 januari van het jaar waarin je de aanvraag doet.

Bovendien mag het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan 37.143,40 euro. Dat bedrag kan niet worden verhoogd aan de hand van bijkomende personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van álle personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt.

Procedure

Je kan de aanvraag elk jaar indienen van begin mei tot midden december. Dat kan zowel persoonlijk in het Sociaal Huis van de stad als via de knop onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

  • Het aanslagbiljet van de belastingen (van iedereen ouder dan 18 jaar die op 1 januari bij je gedomicilieerd is).
  • Het schoolbewijs van de kinderen ouder dan 18 jaar (indien van toepassing).
  • Het bewijs van brugpensioen van de RVA of de vakbond (indien van toepassing).
  • Het bewijs van invaliditeit (indien van toepassing).