Processierupsen - aanvraag verdelging

De eikenprocessierups is terug in het land en daar wil men in Genk tijdig iets aan doen. De Dienst Groenbeheer startte onlangs met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit is mogelijk vanaf half mei tot begin juni. Dit tijdstip wordt bepaald door het provinciebestuur. Dan zijn de rupsen nog klein en hebben ze geen hinderlijke brandharen. De bestrijding gebeurt met een biologisch middel dat in de bomen wordt gespoten en dat de rupsen doodt. Het product is ongevaarlijk voor mens of dier. Indien de weersomstandigheden (min. 15C°, geen regen en geen wind) het toelaten, zal de preventieve bestrijding uitgevoerd worden op ongeveer 150 locaties met zomereiken in Genk.

Natuurlijke vijanden

Het stadsbestuur bestrijdt de rupsen vooral op plaatsen waar bewoners hinder ondervinden, zoals in de woonwijken en langs fietspaden. In bos- en natuurgebieden vernietigt men geen nesten. Hier komen trouwens meestal natuurlijke vijanden van de rups voor, die de plaag indijken.

Naast pimpelmees en koolmees is ook van andere vogels (die in holen broeden) bekend dat ze eikenprocessierupsen eten zoals spreeuw, zwarte mees, glanskop, matkop, boomklever, boomkruiper en grauwe vliegenvanger. Bij de niet-holenbroeders hebben staartmees, heggenmus, roodborst, winterkoning en koekoek de processierups op het menu staan. De eikenprocessierups heeft nog veel meer natuurlijke vijanden. De rupsen worden gegeten door de larven van de gaasvlieg, sluipvliegen, sluipwespen, de kleine poppenrover, de larve van het tweestippelig lieveheersbeestje en wantsen. Net als bij de vogels is het voor veel van deze soorten moeilijk om op veel plaatsen waar de eikenprocessierups voorkomt te overleven. Het ontbreekt bijvoorbeeld vaak aan bloemen gedurende een groot gedeelte van het jaar. Daarom dat wij onder andere inzetten op bloemenweides.

Toch overlast?

Vanaf juni is preventieve bestrijding niet meer mogelijk en verschijnen de rupsen met brandharen. De rupsen worden dan vernietigd door verbranding, behandeling met lijm en zuigtechniek.
Vanaf juli verpoppen de rupsen en groeien uit tot een onopvallende nachtvlinder.

In bepaalde gevallen wordt het branden uitgevoerd door onze eigen diensten:

  • ernstige overlast voor omwonenden en voorbijgangers
  • locatie toegankelijk vanaf de openbare weg
  • nesten bereikbaar met hoogwerker

Je kan in die gevallen zelf overlast melden.

Opgelet! Op privéterrein is bestrijding enkel mogelijk als de nesten bereikbaar zijn vanaf de straat. Als de nesten niet bereikbaar zijn voor onze diensten, kan je eventueel zelf een beroep doen op een privé-firma tegen betaling.

Haal de folder 'Eikenprocessierupsen, wat je zeker moet weten' in het stadhuis.

Procedure

Bevindt er zich in de nabijheid van je huis een nest van processierupsen met hinderlijke brandharen?
Veroorzaakt dit zware overlast voor de omwonenden en voorbijgangers?

Melden kan ook telefonisch. Vraag telefonisch informatie over privé-firma's.

Bedrag

Gratis.