Beginnen als vrijwilliger

Wat is vrijwilligerswerk?

Bij vrijwilligerswerk zet je je in voor een organisatie zonder dat je daarvoor een loon ontvangt. Daarnaast is vrijwilligerswerk ook vrijwillig en kan het niet verplicht worden. De organisatie waarvoor je vrijwilligt, mag tot slot ook geen winst maken.

Dat betekent dat je alleen vrijwilligerswerk kan doen voor een vzw, een lokale afdeling van een koepel, een feitelijke vereniging door minstens twee personen geleid, een stichting van openbaar nut, openbare besturen en internationale vzw's.

Let op! In een organisatie waar je betaald werk doet, mag je als vrijwilliger nooit dezelfde taken doen als die waarvoor je betaald wordt.

Rechten en plichten van de vrijwilliger

Als vrijwilliger heb je recht op deze informatie:

  • het doel van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging)?
  • de manier waarop je als vrijwilliger bent verzekerd
  • de kostenvergoeding
  • de geheimhoudingsplicht.

Soms vraagt de organisatie je een nota of een vrijwilligerscontract te ondertekenen. Lees dat zeker goed na.

OPGELET! Sommige mensen zijn ook verplicht te melden dat ze vrijwilligerswerk doen of hebben daarvoor toestemming nodig:

  • Mensen met een werkloosheidsuitkering (al dan niet met bedrijfstoeslag) moeten schriftelijk melden aan de RVA dat ze vrijwilligerswerk willen doen.
  • Mensen met een leefloon moeten hun vrijwilligerswerk bij het OCMW melden.
  • Mensen die arbeidsongeschikt zijn, moeten schriftelijk toestemming vragen aan de adviserende geneesheer.

Op www.vrijwilligerswerk.be vind je meer info over de vrijwilligerswet.