Info voor vrijwilligers

Wat is vrijwilligerswerk en waar kan je vrijwilligerswerk verrichten?

Je doet aan vrijwilligerswerk als je jezelf inzet voor een organisatie zonder dat je hiermee geld verdient en zonder dat iemand je daartoe verplicht. De organisatie of instelling waar je vrijwilligerswerk verricht, mag niet gericht zijn op het maken van winst (een vzw, een feitelijke vereniging, een stichting van openbaar nut enz.) Je mag vrijwilliger zijn in zoveel organisaties als je zelf wil. Let op! In een organisatie waar je betaald werk doet, mag je als vrijwilliger nooit dezelfde taken doen als die waarvoor je betaald wordt in dezelfde organisatie.

Rechten en plichten van de vrijwilliger

Als vrijwilligers heb je rechten en plichten.

Je hebt het recht op volgende informatie:

  • Wat is het doel van de organisatie?
  • Wat is het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging)?
  • Hoe ben je als vrijwilliger verzekerd door de organisatie?
  • Wordt er een kostenvergoeding voorzien?
  • Dat je gehouden bent aan de geheimhoudingsplicht.

Soms vraagt de organisatie je een nota of een vrijwilligerscontract te ondertekenen. Lees in dat geval zeker alles goed na en vraag uitleg indien nodig.

OPGELET ! Sommige mensen zijn ook verplicht te melden dat ze vrijwilligerswerk doen of hebben daarvoor toestemming nodig:

  • Werklozen en bruggepensioneerden moeten schriftelijk melden aan de RVA dat ze vrijwilligerswerk willen doen.
  • Leefloners moeten hun vrijwilligerswerk bij het OCMW melden.
  • Arbeidsongeschikten moeten een schriftelijke toestemming vragen aan de adviserende geneesheer.

Op www.vrijwilligerswerk.be kan je steeds terecht voor meer info over de vrijwilligerswet.