Retributie voor het verzenden per Bpost van de agenda en het verslag van de gemeenteraad en het stedelijk informatieblad "3600 Genk"

Er wordt een retributie geheven op het door Bpost bezorgen van de agenda en het verslag van de gemeenteraad en het stedelijk informatieblad "3600 Genk".

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet.

Bedrag

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

  • agenda en verslag van de gemeenteraad: € 15,00 per kalenderjaar
  • stedelijke informatieblad " 3600 Genk": € 15,00 per kalenderjaar

Op aanvraag worden voornoemde documenten gratis digitaal toegezonden.

Meer info

De retributie is vooraf betaalbaar tegen kwijting of door overschrijving op het rekeningnummer BE27 0910 0047 0073 van de stad.