Laatste algemene vergadering seniorenraad

Op maandag 17 december vond de algemene vergadering van de seniorenraad plaats. Dat was meteen de laatste vergadering van deze legislatuur. Begin 2019 wordt de raad immers opnieuw samengesteld. De agenda van de vergadering was goed gevuld. 2 verenigingen kwamen zich voorstellen en vroegen goedkeuring om toe te treden tot de seniorenraad. Met meerderheid van stemmen werden Calluna en de vrijwilligersgroep van Vincentius aanvaard waardoor ze vanaf nu officieel lid van de seniorenraad zijn. Verder stonden ook de wijzigingen van de statuten en het subsidiereglement op de agenda. Ook daar schaarde een overgrote meerderheid zich achter. De voorgestelde wijzigingen gaan nu verder hun weg naar het schepencollege en de gemeenteraad.