Cohousen in Genk: het project van Annie en Betty krijgt vleugels

In de Horizon van mei 2019 kon je al lezen hoe Betty Peeters en Annie Thijs een tweetal jaar geleden een project opstartten rond cohousen in Genk. Ondertussen is er heel wat werk verzet en vinden Annie en Betty de tijd rijp om hun inzichten te delen en nog meer mensen bij hun project te betrekken.

Cohousen, ook wel samenhuizen genoemd, is een van de vele aanbevelingen die ‘Oost West thuis best’ opleverde als een interessante alternatieve woonvorm voor de toekomst. Daarbij ligt de klemtoon op zelfstandigheid en samenhorigheid: mensen die samenhuizen, hebben naast bepaalde persoonlijke vertrekken ook enkele ruimten die ze met elkaar delen. Bovendien onderstrepen Annie en Betty dat cohousers een gemeenschappelijk engagement aangaan en elke bewoner zich ertoe verbindt om de visie van de groep te respecteren.

Groeiend enthousiasme

Op de infovergadering in juni vorig jaar daagde een dertigtal geïnteresseerden op, die voortaan uitgenodigd worden voor de vergaderingen en de evolutie van het project actief kunnen opvolgen aan de hand van de verslagen. Het ledenaantal van de werkgroep is in de loop van de voorbije maanden gestegen en het project krijgt een almaar vastere vorm. Toch liggen vragen zoals die over wat de verschillende deelnemers precies met elkaar willen delen in een toekomstig cohousingsproject nog op tafel. Ook de concrete invulling van hoe ze willen zorgen voor elkaar is er nog niet.

Wil je zelf meedenken?

Je merkt het: er is nog ruimte voor heel wat inbreng. Ook jouw suggesties en medewerking zijn welkom. ‘Bovendien’, stippen Betty en Annie aan, ‘onderhouden de deelnemers aan het project boeiende contacten. Zowel met elkaar als met de stad. Naast werkvergaderingen is er ook ruimte voor ontspannende wandelingen of een gezellig glaasje samen.’

Meer info

Betty: 089 24 09 85 of peetersbetty78@gmail.com 

Annie: 089 30 61 55 of annie.thijs2@telenet.be