Elektronische identiteitskaart (eID)

De elektronische identiteitskaart of 'eID' dient om je identiteit te bewijzen. In alle lidstaten van de Europese Unie is ze ook een geldig reisdocument.

De eID heeft een microchip waarop je gegevens digitaal zijn opgeslagen. Die chip bevat ook elektronische certificaten waarmee je, samen met een geheime pincode, een elektronische handtekening kan plaatsen. Dit is handig om bijvoorbeeld je belastingaangifte via Tax-on-Web te ondertekenen. Je adres is niet zichtbaar aangebracht op je eID. Als je verhuist, moet je geen nieuwe eID aanvragen maar laat je het adres op chip bij het gemeentebestuur aanpassen. Dit is verplicht.

Voor wie?

Voor iedere Belgische inwoner die de leeftijd van 12 jaar bereikt.

Uitzondering: jongeren die tot de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden nog in het bezit kunnen zijn van een geldige Kids-ID.

De geldigheidsduur van een eID bedraagt 10 jaar. Vanaf 15 jaar ben je verplicht jouw eID altijd bij je te dragen.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van je eID moet je hiervan altijd aangifte doen bij de politie. Je ontvangt dan 'een attest van aangifte van verlies of diefstal'. Met dit attest kom je naar de dienst Burgerzaken en zal een nieuwe eID worden aangevraagd.

Bij aangifte van verlies of diefstal wordt de eID onmiddellijk geannuleerd en worden de elektronische functies ingetrokken. Dit is om misbruik te voorkomen.

Wordt de verloren of gestolen kaart teruggevonden dan kan/mag je deze niet meer gebruiken. Deze kaart lever je in bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Procedure

Je ontvangt tijdig een uitnodiging.

Soms moet je zelf initiatief nemen. Bijv. bij verlies of diefstal, als je pasfoto niet meer gelijkend is, als je van naam, voornaam of geslacht verandert of als je na een ambtshalve afvoering opnieuw ingeschreven wordt in het bevolkingsregister.

Voor het aanvragen van een eID moet je een afspraak maken.

Tussen het aanvragen en ontvangen van een eID verlopen enkele weken.

Heb je de (nieuwe) eID dringend nodig (bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland) of werd je eID geannuleerd (je hebt je nieuwe eID niet tijdig opgehaald), dan kan je een eID aanvragen via een spoedprocedure. Hiervoor moet je extra betalen.

Als de aanvraag werd behandeld krijg je een brief met een pin- en pukcode. Met deze codes kan je je eID komen afhalen.

Bedrag

  • gewone aanvraag € 22,00
  • spoedprocedure € 99,00
  • spoedprocedure, afhalen in Brussel € 130,00

Opgelet prijzen geldig tot herziening.

Wat meebrengen

Voor een aanvraag van een eID moet je meebrengen:

  • je huidig bewijs van identiteit of het formulier van aangifte verlies of diefstal;
  • 1 recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix (biometrie: neutraal vooraanzicht (niet lachen, geen tanden zichtbaar) geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht);
  • eerder afgeleverde identiteitsbewijzen die verplicht ingeleverd moeten worden (ook als ze vervallen zijn)

Voor het afhalen van een eID moet je meebrengen

  • de brief met de pin- en pukcode
  • komt iemand anders je eID afhalen: een ingevuld en ondertekend volmachtformulier