Elektronische identiteitskaart (eID)

De elektronische identiteitskaart of 'eID' dient om je identiteit te bewijzen. In alle lidstaten van de Europese Unie is ze ook een geldig reisdocument.

De eID is even groot als een bankkaart en heeft een microchip waarop je gegevens digitaal zijn opgeslagen. Die chip bevat ook elektronische certificaten waarmee je, samen met een geheime pincode, een elektronische handtekening kan plaatsen. Dit is handig om bijvoorbeeld je belastingaangifte via Tax-on-Web te ondertekenen. Je adres is niet zichtbaar aangebracht op je eID. Als je verhuist, moet je geen nieuwe eID aanvragen maar laat je het adres op chip bij het gemeentebestuur aanpassen. Dit is verplicht.

Voor wie?

Voor iedere Belgische inwoner die de leeftijd van 12 jaar bereikt.

Uitzondering: jongeren die tot de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden nog in het bezit kunnen zijn van een geldige Kids-ID.

De geldigheidsduur van een eID bedraagt 10 jaar. Vanaf 15 jaar ben je verplicht jouw eID altijd bij je te dragen.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van je eID moet je steeds een aangifte doen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente of bij de politie. Pas als dit gebeurt is kan je een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Het attest van verlies krijg je bij de aanvraag van een nieuwe eID bij de dienst Burgerzaken. Diefstal is een misdrijf en moet je melden bij de politie. De politie geeft een attest van diefstal mee.

Het attest dat de politie aflevert moet je meebrengen naar de dienst Burgerzaken. Dit attest is nodig voor de aanvraag van je nieuwe eID.

Bij aangifte van verlies of diefstal wordt de eID onmiddellijk geannuleerd en worden de elektronische functies ingetrokken. Dit is om misbruik te voorkomen.

Wordt de verloren of gestolen kaart teruggevonden dan kan/mag je deze niet meer gebruiken. Deze kaart lever je in bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Procedure

Voor het aanvragen van een eID moet je een afspraak maken.

Tussen het aanvragen en ontvangen van een eID verlopen enkele weken.

Heb je de (nieuwe) eID dringend nodig (bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland) of werd je eID geannuleerd (je hebt je nieuwe eID niet tijdig opgehaald), dan kan je een eID aanvragen via een spoedprocedure. Hiervoor moet je extra betalen.

Als de aanvraag werd behandeld krijg je een brief met een Pin-en Puk code. Met deze codes kan je je eID komen afhalen. Hiervoor moet je geen afspraak maken.

Bedrag

  • gewone aanvraag € 22,00
  • spoedprocedure € 130,00

Opgelet prijzen geldig tot herziening.

Wat meebrengen

Voor een aanvraag van een eID moet je meebrengen:

  • je huidig bewijs van identiteit of het formulier van aangifte verlies of diefstal;
  • 1 recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix (biometrie: neutraal vooraanzicht (niet lachen, geen tanden zichtbaar) geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht);
  • eerder afgeleverde identiteitsbewijzen die verplicht ingeleverd moeten worden (ook als ze vervallen zijn)

Voor het afhalen van een eID moet je meebrengen

  • de brief met de Pin-en Puk codes
  • komt iemand anders je eID afhalen: een ingevuld en ondertekend volmachtformulier