Orgaandonatie

Omwille van de Coronamaatregelen kan je hiervoor enkel op het stadhuis terecht na een telefonische afspraak op het nummer 089 65 3600.

Je organen afstaan na je overlijden kan het leven van anderen redden.

Je bent automatisch orgaandonor tenzij:

 • je dat uitdrukkelijk hebt geweigerd,
 • je nabestaanden zich verzetten.

Laat daarom jouw wens omtrent een eventuele orgaandonatie registreren. Zo ben je zeker van je keuze omdat de goedkeuring van de nabestaanden niet gevraagd wordt.

Je kan ook laten registreren dat je geen orgaandonor wil zijn.

Jouw verklaring wordt geregistreerd in een databank bij de FOD Volksgezondheid en geraadpleegd bij je overlijden.

Voor minderjarigen wordt de verklaring afgelegd door de wettelijke vertegenwoordiger (de ouder(s), de voogd ...)

Er zijn verschillende mogelijkheden namelijk:

 • de uitdrukkelijke toestemming om donor te zijn;
 • of een verklaring
  • waarbij je de uitdrukkelijke toestemming herroept;
  • waarbij je de uitdrukkelijke toestemming herroept en tegelijkertijd verklaart je te verzetten tegen orgaandonatie;
  • van verzet tegen orgaandonatie;
  • waarbij je het uitdrukkelijk verzet tegen orgaandonatie herroept;
  • waarbij je het uitdrukkelijke verzet tegen orgaandonatie herroept en tegelijkertijd een verklaring aflegt van uitdrukkelijke toestemming.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart als Belgische inwoner of verblijfskaart of identiteitsbewijs als niet-Belgische inwoner;
 • als je zelf niet aanwezig kan zijn, kan je volgende documenten aan een gevolmachtigde meegeven:
  • jouw identiteitsbewijs;
  • een document dat je eigenhandig invult (met de gewenste verklaring) en ondertekent. Dit formulier kan je hieronder downloaden.