Overlijden in het buitenland aangeven

Omwille van de Coronamaatregelen kan je hiervoor enkel op het stadhuis terecht na een telefonische afspraak op het nummer 089 65 3600.

Als iemand overlijdt in het buitenland en op dat ogenblik is ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan moet dit overlijden ook worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene.

Zo kunnen de gegevens in het bevolkingsregister worden aangepast.

Indien de overledene een Belg is kan je als nabestaande ook vragen om het afschrift van de buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene zijn laatste woonplaats had. De overgeschreven akte krijgt dan dezelfde waarde als de akte opgesteld in het buitenland. Als je later als nabestaande nog afschriften nodig hebt, dan moet je die niet meer opvragen in het buitenland maar kan je deze bij het betrokken gemeentebestuur opvragen.

Voor niet-Belgen bestaat de mogelijkheid tot het overschrijven van een buitenlandse overlijdensakte niet.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Voor de aangifte van een overlijden in het buitenland dien je volgende documenten voor te leggen:

  • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene;
  • eventueel het rijbewijs van de overledene;
  • eventueel het Belgisch paspoort van de overledene;
  • het trouwboekje van de overledene indien hij of zij gehuwd was en het beschikbaar is.

EN: 

Voor de melding van een overlijden in het buitenland in het bevolkingsregister van de laatste woonplaats:

  • een uittreksel van de overlijdensakte, voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands.

Wil je als nabestaande de overlijdensakte van een Belg in de Belgische registers van de burgerlijke stand laten overschrijven:

  • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse overlijdensakte of een uittreksel van de overlijdensakte, voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands.