Verkaveling

Als je een stuk grond hebt en je wilt dit verdelen om één van de loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig. De voorschriften van een verkaveling bepalen hoe je mag bouwen. Als je perceel in een verkaveling gelegen is dan gelden er specifieke regels. Wil je een grond kopen of een constructie (ver)bouwen, informeer je dan over deze voorschriften! Ze bepalen wat kan of niet kan. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Omgevingsvergunning. Soms staat een verkaveling je project in de weg. Je kan dan een afwijking of een verkavelingswijziging aanvragen.

 

Wat is een verkaveling?

Bij een verkaveling word(t)en grond(en) vrijwillig verdeeld in 2 of meer kavels om ten minste één van deze kavels:

  • te bebouwen; 
  • te verkopen; 
  • te schenken; 
  • te verhuren voor meer dan 9 jaar; 
  • er een erfpacht of opstalrecht te vestigen. 

Niemand mag zonder vergunning een grond verkavelen voor woningbouw. Je kan een aanvraag tot verkaveling schriftelijk indienen bij het stadsbestuur van Genk. De vergunningsplicht geldt ook voor de verkoop van woningen op plan.

Dossiersamenstelling verkaveling of verkavelingswijziging

Je mag zelf het dossier samenstellen, maar de meeste mensen laten dit doen door een architect, stedenbouwkundige of landmeter. Meer informatie over de dossiersamenstelling van je verkavelingsaanvraag of -wijziging en de procedure vind je terug in het Besluit van de Vlaamse regering via een link onderaan deze pagina.

Wetgeving verkavelingen

De nodige formulieren kunnen gedownload worden via onderstaande link.

Formulieren verkavelingsvergunning of -wijziging 

Een verkaveling kan vervallen

Meer info over het vervallen van een bestaande verkaveling (met of zonder wegenis) vind je via onderstaande link. De Dienst Omgevingsvergunning onderzoekt het verval van verkavelingen en voert hierop controles uit.

Vervalregeling verkavelingen

Draaiboek verkavelingen en woonontwikkelingen

Het draaiboek richt zich tot ontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers bij woonprojecten vanaf een bepaalde grootte.

Draaiboek verkavelingen en woonontwikkelingen