Adreswijziging

Kom je als niet-Belg VOOR HET EERST naar België, neem dan telefonisch contact met ons: 089 65 36 00.

Heb je reeds een adres in België of heb je de Belgische nationaliteit, ga dan verder.

Als je binnen België van adres verandert, moet je dit binnen de 8 dagen melden aan het gemeentebestuur van je nieuwe verblijfplaats.
Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist.

Vertrek je - voor langere tijd of definitief - naar het buitenland, dan meld je dit ook bij het stadsbestuur.

Voorwaarden

Je adreswijziging kan pas worden doorgevoerd als je effectief op het nieuwe adres verblijft.

Ga je naar het buitenland om daar te wonen, dan maak je een afspraak vlak vóór je vertrek.

Procedure

 • Adreswijziging melden
  Dit doe je best online, maar het kan ook telefonisch of na afspraak in het stadhuis. 

Vraag je adreswijziging online aan!

 • Bezoek van de wijkinspecteur
  Vervolgens zal de wijkinspecteur je nieuwe adres komen vaststellen. Het is pas na zijn positieve controle, dat je je adreswijziging kan laten wijzigen in het stadhuis. 

 • Adreswijziging registreren op je identiteitskaart
  Na de positieve controle door de wijkinspecteur maak je een afspraak om je nieuwe adres op je identiteitskaart te laten vermelden.

Maak een afspraak hiervoor

Bij je bezoek aan het stadhuis vergeet je zeker niet de pincode van je identiteitskaart mee te brengen.

 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Minderjarigen die voor het eerst de ouderlijke woning verlaten, moeten zich persoonlijk melden in het stadhuis, samen met minstens één persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Indien één ouder, samen met minderjarige kinderen, een adreswijzing aanvraagt en hierdoor het gezin verlaat, wordt de achterblijvende ouder hiervan per brief in kennis gesteld.

Wat meebrengen

Bij het melden van de adreswijziging:

 • je identiteitskaart

Voor de wijziging van je adres op je identiteitskaart:

 • je identiteitskaart met pin- of pukcode
 • identiteitskaarten en pincodes van andere gezinsleden die mee verhuizen