Natuur- en bosbeheer

Natuurbeheer door de natuurploeg van de stad

De stad heeft heel wat natuur- en groengebieden in eigendom. Om deze te beheren, heeft de stad een eigen natuurploeg.

De natuurploeg kan rekenen op materialen en ondersteuning van de Dienst Groenbeheer.

Natuurbeheer door externen

De stad Genk trekt jaarlijks de nodige middelen uit om aan natuurbeheer te doen. Hierbij zitten ook middelen om externen in te schakelen bij het uitvoeren van het natuurbeheer. Deze werken betreffen meestal het open maken van heideterreinen door te maaien of boomvrij te houden. Hierbij wordt vaak beroep gedaan op bedrijven uit de sociale economie.

Bosbeheer

De stad Genk heeft sinds 2006 een beheerplan voor haar bossen (1.100 ha). De stad heeft een beheerplan laten opstellen omdat men zo op een planmatige en doordachte manier de bossen kan beheren. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere economische, ecologische en maatschappelijke factoren.

Het bosbeheerplan geeft aan waar men met het beheer van het bos heen wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van het bos voor de komende 20 jaar wordt beschreven. Het beheerplan geeft je meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos en legt de ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke doelstellingen vast die men met het bos wil bereiken. Het beheerplan somt ook alle werkzaamheden en handelingen op die nodig zijn om de beheerdoelstellingen zo efficiënt mogelijk te realiseren.