Zorgvolmacht

Een volmacht voor iemand die omwille van medische redenen niet langer in staat is zijn administratieve handelingen zelf te stellen.

Opgelet: de zorgvolmacht is geen reistoelating voor minderjarigen.

Voor een reistoelating voor minderjarigen kan je hier klikken.

Procedure

Als lasthebber stel je de zorgvolmacht op met de volmachtgever. Je kan daarvoor een modelformulier gebruiken, dat verkrijgbaar is in het Sociaal Huis van de stad. Het ondertekende document wordt in het Sociaal Huis voor eensluidend verklaard. Dat betekent dat het wordt gekopieerd en afgestempeld.

Die afgestempelde kopie van de zorgvolmacht en het origineel bezorg je aan het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten (CRL) via de griffie van het vredegerecht in Genk.

Het vredegerecht kan je elke werkdag bezoeken, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Bedrag

De registratie van een zorgvolmacht bij het vredegerecht kost 18 euro.

Uitzonderingen