Deskundige Bestuurlijke Handhaving

De uitdaging

De afdeling Veiligheid van stad Genk is verantwoordelijk voor het integraal en geïntegreerd
veiligheidsbeleid in Genk. We werken aan een stad waar iedereen veilig is en zich veilig voelt. Om dit te bereiken zetten we in op zowel preventie, als handhaving, als herstel. Binnen dat luik van handhaving maken we ook gebruik van gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS, om o.a. overlast, onveilig parkeren & beperkte snelheidsovertredingen aan te pakken. We zijn een veerkrachtige en flexibele afdeling. We spelen continu in op veranderende noden en verwachtingen, alsook evoluerende veiligheidsfenomenen. Multidisciplinair werken en innovatie zijn hierin essentieel. Binnen die afdeling zijn we voor de dienst Handhaving op zoek naar een deskundige Bestuurlijke Handhaving.
Jouw verantwoordelijkheden:

 • Je geeft mee vorm aan het handhavende luik van een integraal veiligheidsbeleid.
 • Je treedt hierin op als Sanctionerend Ambtenaar, binnen GAS-dossiers (GAS 1-2-3, GAS 4 en
  GAS 5) voor de hele politiezone CARMA en je zal mondelinge en schriftelijke verweren
  behandelen en beslissingen nemen.
 • Je denkt mee na over een efficiënte werkorganisatie en procesvoering.
 • Je beantwoordt vragen van geverbaliseerde personen op een duidelijke en servicegerichte
  manier.

De perfecte match

 • via werving:
  • Je hebt een diploma bachelor in de rechtspraktijk of een master in de rechten
  • Je bent reeds aangesteld als sanctionerend ambtenaar of je slaagt in (of bent geslaagd voor) de verplichte opleiding en voldoet aan de overige vereisten zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
  • Je bent nooit veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.
 • via bevordering:
  • voldoen aan de algemene anciënniteitsvoorwaarden bij bevordering zoals opgenomen in artikel 10 bis paragraaf 4 RPR;
  • voldoen aan de selectievoorwaarden bij werving (zie tekst hierboven)

Ons aanbod

 • De stad biedt jou een boeiende functie binnen een dynamische organisatie.
 • Je komt terecht in een open werksfeer met een gezonde balans tussen werk en privé.
 • Wij bieden een contractuele voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur met een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) 2883.19€ EUR en 3541.49€ aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
 • Er wordt een wervings/bevorderingsreserve aangelegd.

Solliciteren

 • Indien je geïnteresseerd bent, kan je je ten laatste op zondag 10 december 2023 kandidaat stellen via https://www.jobsolutions.be/register/17776-25
 • Het selectietraject bestaat uit:
 • Preselectie (die zal plaatsvinden vanaf 5 geldige kandidaturen) In de week van 11 december 2023. Deze preselectie zal via teams plaatsvinden.
 • Mondelinge proef (bestaande uit een gesprek waar men zal peilen naar de motivatie en ervaring van de kandidaat) Dinsdag 19 december

Nog vragen

 • Indien je nog meer informatie wenst over de functie, mag je contact opnemen met Jens Kowalewski (Stafmedewerker afdeling veiligheid) via jens.kowalewski@genk.be
 • Andere vragen: Mail Rebecca Bauwens van Dienst Personeel via werving@genk.be