Container- en recyclageparken

Waar?

 • Recyclagepark Waterschei: Wiemesmeerstraat 85, 3600 Genk
 • Recyclagepark Winterslag: Vennestraat 240, 3600 Genk
 • Containerpark Genk-Zuid, Bosdel 36, 3600 Genk

Recyclageparken

In een recyclagepark worden huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen gescheiden ingezameld voor een maximale recyclage. Je kan er terecht met:

 • metalen
 • elektro (witgoed en kleine elektronische apparaten)
 • papier
 • plastiek
 • glas
 • PMD
 • groenafval
 • hout
 • bouwpuin
 • gebruikte frituurolie
 • klein en gevaarlijk afval (bvb. verven, chemische producten enz...)

Containerpark

Een containerpark is een recyclagepark uitgebreid met de inzameling van niet-recycleerbare afvalstoffen of grofvuil, zoals: 

 • zwarte grond
 • roofing
 • gebonden asbestcement
 • gyproc
 • grofvuil

Toegang

De toegang tot deze parken is volledig geautomatiseerd en is enkel mogelijk mits het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID) of via de elektronische vreemdelingenkaart (eVK).

Er is wel een verschillende regeling naargelang de categorie waartoe je behoort.

 • Gezinnen
  Elke (nieuwe) inwoner heeft gratis toegang tot de Genkse container- en recyclageparken. Voor grofvuil is er een quotum van 400 kg dat gratis mag aangeleverd worden.
 • Handelaars en KMO’s
  als eigenaar van een (nieuwe) handelszaak of KMO’s gevestigd op Genks grondgebied, kan je een witte magneetkaart aanvragen waarmee je, tegen betaling, bepaalde soorten gesorteerd afval kan brengen naar het containerpark aan Bosdel. Die aanvraag gebeurt schriftelijk.
 • Instellingen of verenigingen
  elke instelling of Genkse vereniging of vzw (aangesloten bij een stedelijke raad) kan eveneens een groene magneetkaart aanvragen.

Prijzen

Als particulier kan je bij normaal gebruik je afval gratis afleveren bij een containerpark. Enkel voor het aanleveren van grofvuil is er quotum.Tot 400 kg grofvuil betaal je niets. Per aangeleverde kg boven de 400 kg betaal je 0,18 euro/kg.

Bedrijven moeten voor alle fracties betalen.

Binnen een aantal jaren zal stad Genk de werking van haar containerpark overdragen aan Limburg.Net. Op dat moment zal er per afvalfractie een quotum worden ingevoerd. De containerparken blijven ook zo bij een normaal gebruik gratis.