Recyclageparken

Waar?

 • Recyclagepark Waterschei: Wiemesmeerstraat 85, 3600 Genk
 • Recyclagepark Winterslag: Vennestraat 240, 3600 Genk
 • Recyclagepark Genk-Zuid, Bosdel 36, 3600 Genk
 • Recyclagepark Genk-Noord, Horizonlaan 7, 3600 Genk

Recyclageparken Genk-Zuid en Genk-Noord

In een recyclagepark worden huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen gescheiden ingezameld voor een maximale recyclage. Je kan er terecht met:

 • metalen
 • elektro (witgoed en kleine elektronische apparaten)
 • papier
 • plastics
 • glas
 • pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
 • groenafval
 • hout
 • bouwpuin
 • gebruikte frituurolie
 • klein en gevaarlijk afval (bvb. verven, chemische producten enz...)
 • zwarte grond
 • roofing
 • gebonden asbestcement
 • gipskarton (gyproc)
 • grofvuil

Recyclageparken Waterschei en Winterslag

Hier kan je volgende fracties niet aanleveren:

 • zwarte grond
 • roofing
 • gebonden asbestcement
 • gipskarton (gyproc)
 • grofvuil

Toegang

De toegang tot deze parken is volledig geautomatiseerd en is enkel mogelijk mits het gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID) of via de elektronische vreemdelingenkaart (eVK).

Er is wel een verschillende regeling naargelang de categorie waartoe je behoort.

Gezinnen

Elke (nieuwe) inwoner heeft gratis toegang tot de Genkse recyclageparken. Voor grofvuil is er een quotum van 400 kg dat gratis mag aangeleverd worden.

Handelaars en KMO’s

Als eigenaar van een (nieuwe) handelszaak of KMO’s gevestigd op Genks grondgebied, kan je een witte magneetkaart aanvragen waarmee je, tegen betaling, bepaalde soorten gesorteerd afval kan brengen naar het recyclagepark Genk-Zuid of Genk-Noord. Die aanvraag gebeurt schriftelijk of via e-mail: werkplaatsen@genk.be.

Instellingen of verenigingen

Elke instelling of Genkse vereniging of vzw (aangesloten bij een stedelijke raad) kan ook een groene magneetkaart aanvragen. Dat gebeurt schriftelijk of via e-mail: werkplaatsen@genk.be.

Prijzen

Als particulier kan je bij normaal gebruik je afval gratis afleveren bij recyclagepark Genk-Zuid of Genk-Noord. Enkel voor het aanleveren van grofvuil is er quotum.Tot 400 kg grofvuil betaal je niets. Per aangeleverde kg boven de 400 kg betaal je 0,18 euro/kg.

Bedrijven moeten voor alle fracties betalen.

Binnen een aantal jaren zal stad Genk de werking van haar recyclageparken overdragen aan Limburg.Net. Op dat moment zal er per afvalfractie een quotum worden ingevoerd. De recyclageparken blijven ook zo bij een normaal gebruik gratis.