Project Heraanleg Slagmolenomgeving

De heraanleg van de omgeving van de Slagmolen is één van de projecten van het Stiemerprogramma. De algemene doelstelling van het project is: Het bewaren en versterken van de ecologische, hydrologische, landschappelijke, sociale, recreatieve en erfgoedwaarde van de Slagmolensite door de heraanleg van de omgeving.

Specifieke projectdoelstellingen zijn:

De ecologische waarde van de site is versterkt:

 • De drie natuurtypes van de Maten zijn geïntegreerd op de site.
 • Het waterleven is toegenomen

De landschappelijke waarde van de site is versterkt:

 • De site vormt een blauw-groene stapsteen tussen de Stiemervallei en de Maten
 • De Slagmolenweg is heringericht met prioriteit voor de groene verbinding en traag verkeer

De hydrologische waarde van de site is versterkt:

 • De natuurlijke waterstructuren zijn zichtbaar en beleefbaar
 • Rioleringsstelsel van de omgeving is heraangelegd
 • De watertoevoer naar de vijvers van De Maten is geoptimaliseerd
 • De watertoevoer naar de watermolen is gegarandeerd

De recreatieve en toeristische waarde van de site is versterkt:

 • De verblijfs-en recreatieve mogelijkheden in de publieke ruimte zijn opgewaardeerd .
 • De site vormt een belangrijke schakel in (boven)lokale fiets-en wandelroutes.
 • De toegang tot De Maten is duidelijk en leesbaar
 • Genkenaren en toeristen maken gebruik van de recreatieve mogelijkheden op de site.

Een aantal uiteindelijke resultaten:

 • De straten krijgen meer ruimte voor water en groen.
 • Regenwater wordt opgevangen en ingezet voor de natuur, voor sfeer in de straat, voor gebruik door bewoners.
 • Buurtbewoners worden uitgenodigd en ondersteund om zelf regenwater op te vangen en te gebruiken.
 • De omgeving wordt een aangename ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bezoekers.
 • De schoonheid van de natuur van De Maten wordt doorgetrokken in de omgeving.
 • Fietsen en wandelen in de buurt wordt aangenamer en veiliger.
 • Het kruispunt van de Slagmolenweg - Ijzersteenweg - De Schom - Dominikanenlaan wordt verkeersveiliger.
 • De Schabeek wordt verder zichtbaar gemaakt.

Stand van zaken september 2021

 • Het project ging van start in januari 2021.
 • In maart 2021 werd via gesprekken met thematische experten en met de buurt input verzameld over de opzet van het project. Deze input werd gebruikt om een eerste conceptontwerp op te maken. Dit is nog geen echt ontwerp, maar een aantal denkrichtingen of mogelijkheden voor de verschillende thema’s in het project.
 • In april en mei 2021 werd dit conceptontwerp besproken met de thematische experten en daarna met de buurtbewoners. De resultaten van deze besprekingen zijn te vinden op deze pagina. Met deze input gaan de ontwerpers opnieuw aan de slag om een eerste ontwerp voor de omgeving te maken. In het najaar van 2021 zullen hierover opnieuw gesprekken met de thematische experten en de buurtbewoners gepland worden.