Project Valleiroute

Een valleipark met sociale en ecologische kwaliteiten dat mensen met elkaar, met de stad en met de natuur verbindt. Dat is de ambitie van de stad Genk bij de ontwikkeling van de Stiemervallei. Eén van de deelprojecten is het ontwikkelen van een continue fietsroute doorheen de vallei. Deze valleiroute wordt een ruimtelijke verbinder tussen stad en vallei die uitnodigt tot een gevarieerde beleving en bijdraagt tot een switch in mobiliteitscultuur.

Specifieke projectdoelstellingen zijn:

  • Een continue fietsroute met als kenmerken veilig, autonoom, belevingsvol en comfortabel (ABC principe) is ontwikkeld.
  • De aansluiting met de strategische stadssites en de wijken is versterkt.
  • De route nodigt uit tot een gevarieerde beleving van cultuur stad en natuur.

 

Innovatief karakter:

Het pilootproject is innovatief doordat de valleiroute opgevat wordt als meer dan een pad. Zo wordt er ingezet op:

  • Vormgeving op maat van de specifieke ruimtelijke context (bijv. verlichting, materiaalkeuze, uitrusting,…)
  • Ontwikkeling van nieuw soortige knooppunten voor mobiliteit en stimuleren van meer duurzame vormen van mobiliteit.
  • Vormgeving van de route als publieke ruimte waarin verblijf, ontmoeting en sociale interactie mogelijk is.

In het kader van dit project is er reeds een vleermuizenonderzoek geweest om de aanwezige populaties in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek worden toegepast om op strategische locaties de verlichting aan te passen. Lees meer

Missing Links:

Momenteel is er al voor een groot deel de mogelijkheid om te fietsen langs de Stiemerbeek. Toch zijn er een aantal stukken waar we de vallei verlaten en de gewone weg moeten nemen om onze fietstocht verder te kunnen zetten. Dit zijn de stukken ter hoogte van 'het rietveld' (tussen de Hoefstadstraat en de Winterslagstraat) en ter hoogte van het SportinGenk Park (momenteel niet verhard). In het project zal hier een nieuw fietspad aangelegd worden en wordt er tegelijk aan natuurinrichting gewerkt.

Ontharding Evence Coppéelaan:

Onlangs gaf de Genkse gemeenteraad groen licht om de Evence Coppéelaan om te vormen tot een groene verbinding. Lees meer

Concreet zal het project de overmaatse rijweg aanpakken om meer groen en blauw in het straatbeeld te weven. De win-win voor de Valleiroute ligt hier ter hoogte van de Hoefstadstraat.
In het omvormingsproject van de E. Coppéelaan is namelijk voorzien dat de verbinding tussen de E. Coppéelaan en de Hoefstadstraat voor gemotoriseerd verkeer zal afgesloten worden. Dit creëert een open ruimte ter hoogte van de huidige Hengelclub 'Kunst en Geduld'. Op deze plek wordt de rijweg onthard en ontstaat er ruimte voor verblijfsplekken en wat subtiele speelinfrastructuur. Op 9 juni wordt er met de buurt een infomoment georganiseerd om deze deelzone van het project te bespreken.

Stand van zaken:

Vanaf eind maart ’22 begint de eerste concrete stap in de uitvoering van dit project. Een landmeter begeeft zich op het terrein om het hele projectgebied op te meten. Op basis van zijn gegevens worden de technische plannen opgemaakt. Voornamelijk de mate van begroeiing heeft een impact op de voortgang van dit werk. Als er veel bladmassa is, duurt elke opmeting nét wat langer, waardoor de timing van deze eerste stap moeilijk exact te bepalen is. We gaan uit van een duur van drie tot vier weken.