Project Valleiroute

Een valleipark met sociale en ecologische kwaliteiten dat mensen met elkaar, met de stad en met de natuur verbindt. Dat is de ambitie van de stad Genk bij de ontwikkeling van de Stiemervallei. Eén van de deelprojecten is het ontwikkelen van een continue fietsroute doorheen de vallei. Deze valleiroute wordt een ruimtelijke verbinder tussen stad en vallei die uitnodigt tot een gevarieerde beleving en bijdraagt tot een switch in mobiliteitscultuur.

Specifieke projectdoelstellingen zijn:

  • Een continue fietsroute met als kenmerken veilig, autonoom, belevingsvol en comfortabel (ABC principe) is ontwikkeld.
  • De aansluiting met de strategische stadssites en de wijken is versterkt.
  • De route nodigt uit tot een gevarieerde beleving van cultuur stad en natuur.

 

Innovatief karakter:

Het pilootproject is innovatief doordat de valleiroute opgevat wordt als meer dan een pad. Zo wordt er ingezet op:

  • Vormgeving op maat van de specifieke ruimtelijke context (bijv. verlichting, materiaalkeuze, uitrusting,…)
  • Ontwikkeling van nieuw soortige knooppunten voor mobiliteit en stimuleren van meer duurzame vormen van mobiliteit.
  • Vormgeving van de route als publieke ruimte waarin verblijf, ontmoeting en sociale interactie mogelijk is.

In het kader van dit project is er reeds een vleermuizenonderzoek geweest om de aanwezige populaties in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek worden toegepast om op strategische locaties de verlichting aan te passen. Lees meer