Projectcamera's met microfoons van start

Gepubliceerd op vrijdag 24 september 2021 13.28 u.
Persbericht van 24 september 2021

Begin 2021 plaatste s-Lim in opdracht van stad Genk in de Stalenstraat camera’s om de veiligheid te verhogen. Deze maand werden daar in het kader van een proefproject vier microfoons bij geplaatst. Deze registreren de geluidsoverlast van luide uitlaten van voertuigen.

Veiligheid boven alles

Burgemeester Wim Dries: “We willen dat iedere Genkenaar zich veilig voelt in onze stad. Helaas krijgen zowel wij als de politie vaak klachten binnen rond geluidshinder van onder meer quads, auto’s met sportuitlaten en auto’s en moto’s die veel te snel optrekken. Dat houdt niet alleen mensen uit hun slaap, het geeft ook een onveilig gevoel. De stad wilt deze problematiek graag structureel aanpakken, en gaat daarom nu van start met een proefproject op de Stalenstraat. Met dit proefproject willen we enkele oplossingen testen om zo de verkeersveiligheid en de algemene leefbaarheid in de straat te verbeteren. ”

Dossieropbouw

Samen met vzw Slimme Regio Vlaanderen en technologiepartners Nokia, myCSN en G4S vangt de stad nu dus dit proefproject aan, waarbij de al geplaatste camera’s worden uitgebreid met microfoons.
Burgemeester Wim Dries: ““Bij een doorgang van een voertuig met een luide uitlaat wordt zowel het geluid als het beeld gecapteerd. Samen met de politie en het parket zal nog bekeken worden of het systeem in de toekomst een bruikbaar instrument voor handhaving kan worden. De politie zal tijdens het proefproject echter niet overgaan tot handhaving op basis van het systeem, en zal zelfs geen privacy gerelateerde data te zien krijgen.”
De data (beelden en geluiden) zijn enkel toegankelijk voor de stad en voor de leveranciers, dit voor het verder afstellen van de proefopstelling.

Privacy passanten verzekerd

Peter Vandeurzen, vzw Slimme Regio Vlaanderen: “vzw Slimme Regio Vlaanderen was vragende partij voor een proefproject waarbij verschillende technologieën met elkaar gekoppeld konden worden, dit om een bestaand probleem op te lossen. Deze problematiek leent zich daar uiteraard toe. De microfoons blijven maximaal 1 jaar staan voor deze doeleinden. De camera’s waren al onderdeel van een permanente opstelling, en blijven dus staan. De beelden en geluiden worden niet langer dan één maand na het einde van de proefopstelling bewaard, ter controle en verdere afstelling van de technologie. De privacy van de passanten blijft te allen tijde verzekerd.”

Scope is technologie

Jacques Vermeulen, Nokia: “Doordat verschillende leveranciers met elkaar samenwerken kunnen problemen doelgerichter en efficiënter aangepakt worden. In dit geval koppelen we de technologieën van G4S – video en audio bewaking – Nokia – real time video, audio en IoT analyses – en MyCSN – gegevensverwerking en presentatie – samen om zeer specifiek op zoek te kunnen gaan naar bijvoorbeeld ongereglementeerde uitlaten. Het doel van het proefproject is niet zozeer om bestuurders te vatten, maar wel om het bewijs te leveren dat dit systeem werkt en dit dankzij de doeltreffendheid en efficiëntie van de samenwerking. De scope van het project is met andere woorden het juist afstellen van de technologie.”

Gerichte acties

“We nemen de klachten van onze inwoners altijd ter harte. De problematiek rond geluidsoverlast is echter niet zo eenvoudig om op te lossen. Wettelijk gezien moet de politie namelijk iemand die voor dergelijke overlast zorgt op heterdaad kunnen betrappen. Wanneer de politie dan ter plaatse gaat en er op dat moment geen overlast is, kan er niet ingegrepen worden. Dat zorgt begrijpelijk voor een aantal gefrustreerde bewoners, die dergelijke overlast keer op keer moeten ondergaan, en ze krijgen het gevoel dat er niets aan gedaan wordt. We hopen met dit testproject alvast een stap in de goede richting te zetten. Uiteraard blijft de politie gerichte acties ondernemen. Zij zullen zowel ’s nachts als overdag proberen om daders op heterdaad te betrappen, met anonieme en niet-anonieme ploegen”, aldus burgemeester Wim Dries.

De testzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Dijkstraat en het kruispunt met de Dennenstraat. De eerste fase van het project loopt tot het einde van 2021. Indien het project positief wordt geëvalueerd, dan zal het uitgebreid worden tot in het najaar van 2022.