Projectcoördinator Digitale Inclusie.

De uitdaging

Om de digitale kloof te verkleinen bij de Genkenaren en iedereen mee te krijgen op de digitaliseringsgolf heeft Genk de intentie om op korte termijn DIGI-banken op te richten.

Daarvoor gaat Genk, samen met As en Zutendaal samenwerken met een heel aantal partners die reeds actief zijn op het werkveld van digitalisering.

Om dit partnerschap met diverse organisaties en ondernemingen vorm te geven en een samenwerkingsstrategie uit te werken en later te implementeren tot volwaardige DIGI-banken zijn wij op zoek naar een coördinator.

De dienst Mens & Samenleving van Stad Genk fungeert als thuishaven maar er zal transversaal over sectoren heen gewerkt worden. De digitale kennis is bijkomend. Kwaliteiten als projectleider en voeling hebben met de sociale sector en kansengroepen is meer cruciaal. Het is een pluspunt als je ook ervaring hebt in het opstellen van een strategie, begrotingen, samenwerkingsovereenkomsten en project planning.

Je bent vooral een gemotiveerde collega met een positieve ingesteldheid en die bereid is zich snel in te werken in ons Project rond digitalisering.

Samenwerkings- akkoorden en strategieën afsluiten

 • Overleg met huidige partnerorganisaties: onderwijsinstellingen, sociale economie, lokaal besturen, deskundigen, relevante partners met expertise. je bepaalt in overleg de rol en verantwoordelijkheid van elke partner en je verankert deze samenwerking is duurzame overeenkomsten.
 • Afstemming van de verschillende bijdragen binnen de eigen organisatie (transversaal project), andere lokale besturen en van de stake-holders rekening houdend met de digitale nood van de doelgroepen.
 • Strategische, operationele doelstellingen opstellen. Lange termijnvisie vastleggen en verankeren in SMART-geformuleerde outputindicatoren met daaraan gekoppelde verbeteringsvoorstellen.
 • Begroting en tijdsplanning opstellen voor implementatie

Implementeren van DIGI-banken/ projectcoördinatie

 • De uitvoering van het project om te komen tot volwaardige DIGI-banken binnen de regio Genk, met een uitgebreid aanbod aan digitale ondersteuning zowel ad hoc, individueel als collectief.
 • Lokale uitbouw van de DIGI-banken op een laagdrempelig niveau en outreachend werkend.
 • Communicatieplan opstellen en uitvoeren om de DIGI-banken de nodige zichtbaarheid te geven naar inwoners en toeleiders.

De perfecte match

 • Je behaalde een functiegericht bachelordiploma met 4 jaar ervaring of een algemeen bachelordiploma met 6 jaar ervaring.
 • Je bent een vlotte communicator
 • Je werkt gestructureerd, procedurematig en punctueel
 • Je werkt probleemoplossend
 • Je bent discreet en betrouwbaar.
 • Is empatisch en diplomatisch, Sociaal geëngageerd en heeft voeling met kansengroepen
 • Werkt ordelijk en stipt
 • Staat open voor innovatie
 • Werkt voltijds
 • Is in staat om een uitgebreid netwerk van actoren samen te brengen rond dezelfde visie met betrekking tot digitale kloof.

Ons aanbod

 • Een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 3071.64 EUR en 5003.92 EUR aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.
 • Een contract van bepaalde duur voor de duur van 3 maanden, verlengbaar voor de duur van het project.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Winy Froyen via 0476 69 90 60 of via mail naar winy.froyen@genk.be

Voor andere vragen ivm de procedure kan je contact opnemen met Katrijn Vangronsveld, Jobmatcher op 089 65 41 11 of via mail naar katrijn.vangronsveld@genk.be.

Klik onderaan op de bijlage voor de functiebeschrijving of ga naar: https://digibanken.vlaanderen.be/

Interesse?

 • Geldig solliciteren kan enkel via de onderstaande link (met cv, motivatiebrief in het Nederlands én kopie van het gevraagde diploma ) ten laatste op zondag 22 mei 2022.
 • Selectieprocedure: kandidaten die weerhouden worden, zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 24 mei 2022, tussen 15.30-18.00 uur.
 • Diegene die weerhouden zijn, zullen op 23 mei een mail ontvangen met de uitnodiging.

solliciteer online