Projectleider complexe projecten publieke ruimte

Stad Genk is een groene stad en Genk heeft hoge ambities om dit groene karakter verder te versterken tot een unieke identiteit. Bovendien biedt dit groene kader de ideale onderlegger om onze ambities met betrekking tot de klimaatdoelstellingen te versnellen. Een groene stad is immers klimaatrobuuster, beter bestand tegen hittestress en minder gevoelig voor wateroverlast. In de groene publieke ruimtes projecteren we uitdagingen van morgen in de stad. We ontwerpen de publieke ruimtes met de nieuwe generatie in ons achterhoofd en we herprogrammeren onze overmaatse publieke ruimte tot aangename verblijfsruimtes. 

De focus ligt in dit meerjarenplan op vergroening, op speelweefsel en op het verhogen van het fietsgebruik.

Complexe en grootschalige projecten als de herinrichting van de Europalaan en de Evence Coppéelaan, de herinrichting van de stationsomgeving en de centrumpleinen zullen de stad transformeren tot een aangename verblijfsplek.

Daarnaast zijn er diverse kleinschaligere projecten op maat van de wijken die de leefbaarheid moeten verhogen. Ingrepen in Kolderbos, Vlakveld en Sledderlo moeten ervoor zorgen dat de sociale cohesie versterkt wordt en dat alle bewoners van Genk zich thuis voelen in de publieke ruimte. 

Missie van de afdeling

De missie van de afdeling bouw en infra is het realiseren van een kwalitatief en duurzaam patrimonium voor de stad Genk.

De afdeling is ingedeeld in een dienst gebouwenprojecten en een dienst infrastructuurprojecten. Deze dienst infrastructuurprojecten ontwerpt en realiseert kleine en grote infrastructuurprojecten.

Bij het ontwerpen van publieke ruimte staan beleving en kwaliteit voorop. De publieke ruimte moet ingericht worden voor de doelgroep die ze gaat gebruiken. We kiezen ook voor technisch duurzame oplossingen. 

De projectleider die we zoeken om ons team te versterken is in staat complexe infrastructuurprojecten te coördineren. Dit betekent dat hij/zij samen met andere diensten van de stad aan de slag gaat met het opstellen van de projectdefinitie en het programma van eisen, dit kan vertalen in vernieuwende concepten en in een ontwerp. De projectleider heeft voldoende kennis van technische aspecten, maar kan ook terugvallen op een team waarin heel wat technische expertise aanwezig is. Vaak wordt er ook samengewerkt met externe studiebureaus. De projectleider is in staat om verschillende inzichten en ruimteclaims te integreren, staat open voor maatschappelijke noden die vertaald worden in de inrichting van publieke ruimte. Bovendien bouwt de projectleider bruggen tussen partijen die misschien tegengestelde belangen projecteren in de publieke ruimte.

De projectleider kan complexe samenwerkingsverbanden tussen partners opzetten en kan schakelen tussen het strategische conceptuele en het operationele niveau.

Naast het coördineren van projecten zal de projectleider ook processen in de publieke ruimte begeleiden en coördineren. Het uitwerken van een stedelijke strategie voor ontharding, het Genkse waterplan, onze bomenstrategie,… zijn processen die nodig zijn om onze stad duurzamer en klimaatbestendiger te maken. Deze strategieën worden in team uitgewerkt, samen met de collega’s van duurzame ontwikkeling, ruimtelijke planning, groenbeheer etc…

DE UITDAGING

 Het takenpakket van de projectleider complexe infrastructuurprojecten houdt in:

 • Het grootste deel van de tijd van de projectleider gaat naar het coördineren van ontwerpopdrachten, mn. zelf ontwerpen en begeleiden van studiebureaus die aangesteld zijn voor ontwerpopdrachten.
 • Bij deze coördinatietaak hoort :
  • Het opstellen van planningen, het definiëren van de nodige menselijke en materiële middelen om het project te realiseren;
  • Het actief op zoek gaan naar financiële middelen om het project te realiseren, waarbij maximale betoelaging door subsidiërende overheden (Europa, federale of Vlaamse overheid, provincie, …) dient nagestreefd. Het uitwerken van dossiers om aan deze calls mee te doen behoort ook tot het takenpakket;
  • Het helpen bij het opmaken van begrotingen;
  • Het opstellen van bestekken, het begeleiden van externe studiebureaus bij het opstellen van bestekken, het intern terugkoppelen met betrokken diensten;
  • Rapporteren ivm de voortgang van de projecten aan leidinggevenden, college van burgemeester en schepenen, … ;
 • Daarnaast is de projectleider trekker van visieprocessen in de publieke ruimte, incl. een duidelijke strategie om de visie te realiseren. Deze processen zijn nodig voor de transitie naar een duurzame en meer klimaatbestendige stad
 • Het formuleren van doelstellingen en projecten in uitvoering van de visie.

DE PERFECTE MATCH

-Je bent in het bezit van een specifiek masterdiploma OF je hebt een algemeen masterdiploma en je beschikt over 3 jaar relevante ervaring OF Indien je niet over een masterdiploma beschikt, kan je deelnemen aan de procedure als je een bachelordiploma hebt met minimum 5 jaar relevante ervaring (voor aanstelling dient men nog te slagen in een capacitieitstest op masterniveau).

Verder heeft de projectleider volgende skills en interesses:

 • Open staan voor innovatie, voorbeeldprojecten, inspireren van het team van projectleiders en tekenaars.
 • Interesse in onderzoek en interesse in benchmarking met steden in binnen- en buitenland om zo een ambitieus maar ook realistisch toekomstbeeld te kunnen schetsen.
 • Het uitbouwen van een interessant netwerk van partners en kennisinstellingen
 • Het zoeken naar en op poten zetten van samenwerkingsverbanden met bevoorrechte partners;
 • Een passie voor de ontwerppraktijk, landschapsontwerp en stadsontwikkeling;
 • Goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden zijn een pluspunt
 • Er moet bereidheid zijn om zich permanent bij te scholen in deze zeer snel evoluerende materie;
 • Proactief en zelfstandig kunnen werken, rekening houden met vastgelegde deadlines, is een must;
 • Resultaatsgericht kunnen werken en zichzelf kritisch kunnen beoordelen
 • Flexibel willen werken buiten de kantooruren is een noodzaak
 • Goede kennis van de Engelse taal voor op internationale fora is aangewezen;
 • In het bezit zijn van rijbewijs B;

Ons aanbod

 • De stad biedt jou een boeiende functie binnen een dynamische organisatie.
 • Wij bieden een contractuele voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur met een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 3570,11 EUR en 5914,7 EUR aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
 • Er wordt een werfreserve aangelegd.

Solliciteren

 • Indien je geïnteresseerd bent, stel je zeker kandidaat via de knop onderaan (met cv, motivatiebrief in het Nederlands én kopie van je diploma), ten laatste op 2 oktober 2022.
 • Indien je weerhouden wordt voor deelname aan de procedure volgt er een schriftelijke proef op 14 oktober 2022, in de week van 24 oktober een assessment center en mondelinge proeven op 07 of 10 november 2022.

Solliciteer hier

Nog vragen

Bekijk zeker ook de functieomschrijving onderaan

Kom naar ons jobinfomoment op 27 september 2022 om 19u, in het stadhuis te Genk. Inschrijven kan via mail naar werving@genk.be

 • Voor inhoudelijke vragen neem contact op met Philippe Gelders, Ingenieur-Afdelingshoofd Bouw & Infrastructuur, via Philippe.gelders@genk.be.
 • Voor andere vragen kan je ook terecht bij Katrijn Vangronsveld, Jobmatcher, via werving@genk.be