Projectmanager complexe infrastructuurprojecten

 
Graad Av – voltijds – contractueel verband – onbepaalde duur
 

Stad Genk is een groene stad en Genk heeft hoge ambities om dit groene karakter verder te versterken tot een unieke identiteit. Bovendien biedt dit groene kader de ideale onderlegger om onze ambities met betrekking tot de klimaatdoelstellingen te versnellen. Een groene stad is immers klimaatrobuuster, beter bestand tegen hittestress en minder gevoelig voor wateroverlast. In de groene publieke ruimtes projecteren we uitdagingen van morgen in de stad. We ontwerpen de publieke ruimtes met de nieuwe generatie in ons achterhoofd en we herprogrammeren onze overmaatse publieke ruimte tot aangename verblijfsruimtes. De focus ligt in dit meerjarenplan op vergroening, op speelweefsel en op het verhogen van het fietsgebruik.

Complexe en grootschalige projecten als de herinrichting van de Europalaan en de Evence Coppéelaan, de herinrichting van de stationsomgeving en de centrumpleinen zullen de stad transformeren tot een aangename verblijfsplek. Daarnaast zijn er diverse kleinschaligere projecten op maat van de wijken die de leefbaarheid moeten verhogen. Ingrepen in Kolderbos, Vlakveld en Sledderlo moeten ervoor zorgen dat de sociale cohesie versterkt wordt en dat alle bewoners van Genk zich thuis voelen in de publieke ruimte. 

De missie van de afdeling bouw en infra is het realiseren van een kwalitatief en duurzaam patrimonium voor de stad Genk. De afdeling is ingedeeld in een dienst gebouwenprojecten en een dienst infrastructuurprojecten. Deze dienst infrastructuurprojecten ontwerpt en realiseert kleine en grote infrastructuurprojecten. Bij het ontwerpen van publieke ruimte staan beleving en kwaliteit voorop. De publieke ruimte moet ingericht worden voor de doelgroep die ze gaat gebruiken. We kiezen ook voor technisch duurzame oplossingen

Wat houdt de functie van projectmanager complexe infrastructuurprojecten concreet in?

 • Als projectmanager sta je in voor de coördinatie van complexe infrastructuurprojecten wat betekent dat je samen met andere diensten van de stad aan de slag gaat met het opstellen van de projectdefinitie en het programma van eisen en dit kan vertalen in vernieuwende concepten en in een ontwerp.
 • Je integreert verschillende inzichten en ruimteclaims en staat open voor maatschappelijke noden die vertaald worden in de inrichting van publieke ruimte.
 • Je bouwt bruggen tussen partijen die mogelijks andere en tegengestelde belangen projecteren in de publieke ruimte.
 • Je zet complexe samenwerkingsverbanden op tussen de verschillende partners en kan schakelen tussen het strategische , conceptuele en operationele niveau
 • Je begeleidt en coördineert verschillende processen (strategie voor ontharding, het Genkse waterplan, de bomenstrategie,…) in de publieke ruimte die nodig zijn om de stad duurzamer en klimaatbestendiger te maken

DE UITDAGING

 Het takenpakket van de projectmanager complexe infrastructuurprojecten houdt in:

 • Het grootste deel van de tijd van de projectleider gaat naar het coördineren van ontwerpopdrachten en het zelf ontwerpen en begeleiden van studiebureaus die aangesteld zijn voor ontwerpopdrachten.
 • Bij deze coördinatietaak hoort :
  • Het opstellen van planningen, het definiëren van de nodige menselijke en materiële middelen om het project te realiseren;
  • Het actief op zoek gaan naar financiële middelen om het project te realiseren, waarbij maximale betoelaging door subsidiërende overheden (Europa, federale of Vlaamse overheid, provincie, …) dient nagestreefd. Het uitwerken van dossiers om aan deze calls mee te doen behoort ook tot het takenpakket;
  • Het helpen bij het opmaken van begrotingen;
  • Het opstellen van bestekken, het begeleiden van externe studiebureaus bij het opstellen van bestekken, het intern terugkoppelen met betrokken diensten;
  • Rapporteren ivm de voortgang van de projecten aan leidinggevenden, college van burgemeester en schepenen, … ;
 • Daarnaast is de projectleider trekker van visieprocessen in de publieke ruimte, incl. een duidelijke strategie om de visie te realiseren. Deze processen zijn nodig voor de transitie naar een duurzame en meer klimaatbestendige stad
 • Het formuleren van doelstellingen en projecten in uitvoering van de visie.

PROFIEL

 • Je bent in het bezit van:
  • een functiegericht masterdiploma
  • een algemeen masterdiploma en 3 jaar relevante ervaring
  • een bachelordiploma en minimum 5 jaar relevante ervaring en slagen voor een capacitietstest op masterniveau.
 • Je staat open staan voor innovatie en inspireert het team van projectleiders en tekenaars.
 • Je hebt interesse in onderzoek en benchmarking met steden in binnen- en buitenland om zo een ambitieus maar ook realistisch toekomstbeeld te kunnen schetsen.
 • Je hebt een passie voor de ontwerppraktijk, landschapsontwerp en stadsontwikkeling;
 • Je beschikt over goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden
 • Je bent bereid om jezelf permanent bij te scholen gezien de snel evoluerende materie
 • Je gaat proactief en zelfstandig te werk, rekening houden met vastgelegde deadlines
 • Je werkt resultaatgericht
 • Je bent flexibel en bereid om, indien nodig, beschikbaar te zijn buiten de kantooruren

Ons aanbod

 • Stad Genk biedt jou een boeiende functie binnen een dynamische organisatie.
 • Stap in een ambitieuze organisatie die naar de toekomst kijkt en jou daarbij nodig heeft. Je werkt voor een fascinerende stad die steunt op 3 pijlers: duurzame stadsontwikkeling, diversiteit en sociale gelijkheid.
 • Je komt terecht in een open werksfeer met een gezonde balans tussen werk en privé.
 • Je krijgt de kans om mee te werken aan uitdagende projecten. In de komende jaren wil stad Genk onder meer de onthardingsstrategie verder implementeren, biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en een stedelijke visie verdichting/open ruimte ontwikkelen en realiseren. Kortom: spannende projecten staan op je te wachten!
 • Stad Genk biedt een contractuele voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur met een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 3.641,48 ( bij 0 jaar anciënniteit) en 4.999,75 EUR (bij 15 jaar geldelijke anciënniteit) aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling, flexibele arbeidstijden en de mogelijkheid tot thuiswerk na een inwerkperiode.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 2 jaar, verlengbaar tot maximaal 5 jaar. Daarnaast wordt er ook een bevorderingsreserve aangelegd voor een periode van 5 jaar en eventueel verlengbaar op advies.

Hoe solliciteren?

Indien je geïnteresseerd bent, stel je zeker kandidaat via onderstaande knop (met cv, motivatiebrief in het Nederlands én kopie van je diploma), ten laatste op 10 december 2023 

Solliciteer online

Het selectietraject bestaat uit:

 • Mondelinge proef met presentatie en voorbereidende (thuis)opdracht: datum nog te bepalen
 • Een psychotechnische proef

Nog vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen neem contact op met Philippe Gelders, Afdelingshoofd Bouw & Infrastructuur via philippe.gelders@genk.be
 • Voor vragen mbt. de selectieprocedure kan je terecht bij Rob van Es, Jobmatcher, via rob.vanes@genk.be