Projectmanager gebouwen

Graad Av – voltijds – contractueel verband – onbepaalde duur
 

Stad Genk is een groene stad en Genk heeft hoge ambities om dit groene karakter verder te versterken tot een unieke identiteit. Bovendien biedt dit groene kader de ideale onderlegger om onze ambities met betrekking tot de klimaatdoelstellingen te versnellen. Een groene stad is immers klimaatrobuuster, beter bestand tegen hittestress en minder gevoelig voor wateroverlast. In de groene publieke ruimtes projecteren we uitdagingen van morgen in de stad. We ontwerpen de publieke ruimtes met de nieuwe generatie in ons achterhoofd en we herprogrammeren onze overmaatse publieke ruimte tot aangename verblijfsruimtes. De focus ligt in dit meerjarenplan op vergroening, op speelweefsel en op het verhogen van het fietsgebruik.

De missie van de afdeling bouw en infra is het realiseren van een kwalitatief en duurzaam patrimonium voor de stad Genk. De afdeling is ingedeeld in een dienst gebouwenprojecten en een dienst infrastructuurprojecten. In functie van de verduurzaming van het stadspatrimonium zijn wij op zoek naar een extra projectmanager gebouwen.

DE UITDAGING

Wat houdt de functie van projectmanager gebouwen concreet in?

 • Bij de start van een project zal je als projectmanager instaan voor de opmaak van de nodige ramingen en bestekken met betrekking tot het aanstellen van een ontwerper, architect of studiebureau.
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de technische, financiële en organisatorische opvolging van het werk, tot en met de definitieve oplevering.
 • Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase sta je onder andere in voor:
  • Het trekken van het ontwerptraject en de coördinatie van het overleg tussen de interne en externe stakeholders (bv. het ontwerpbureau, de veiligheidscoördinator, gespecialiseerde bureaus,…)
  • Het plegen van het nodige overleg met de dienst projectbegeleiding en budgetbeheer, dit met het oog op de opmaak en het bijsturen van de begroting
  • Het bewaken van de budgetten met betrekking tot de werken
  • Het samenstellen van dossiers met het oog op het verkrijgen van een betoelaging of subsidiëring
  • Het opstarten van de nodige voorstudies en bouwvergunningsaanvraag
  • Het inhoudelijk nakijken van dossiers alvorens deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het AGB of de gemeenteraad
  • Het correct doorlopen van de gunningsprocedure
  • Het bewaken van de voortang van het project
  • Het opvolgen van de wekelijkse werfvergaderingen
  • Het bezorgen van de nodige informatie ten aanzien van de burgers omtrent toekomstige projecten
  • Het proactief meewerken aan de verdere verduurzaming van het stadspatrimonium

PROFIEL

 • Je bent in het bezit van:
  • een functiegericht masterdiploma
  • een algemeen masterdiploma en 3 jaar relevante ervaring
  • een bachelordiploma en minimum 5 jaar relevante ervaring en slagen voor een capaciteitstest op masterniveau.
 • Je beschikt over de nodige ervaring inzake projectmanagement
 • Je kan een strategische visie en beleid uitwerken
 • Je hebt een sterke interesse en affiniteit met technologische evoluties binnen het vakdomein en bent bereid hierin permanent bij te scholen
 • Je hebt een innoverende en ondernemende ingesteldheid
 • Je beschikt over goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden en bent in staat om duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden uit te bouwen
 • Je gaat proactief en zelfstandig te werk, rekening houdend met vastgelegde deadlines
 • Je bent flexibel en werkt resultaatgericht
 • Je beschikt over (functioneel) leidinggevende en coachende vaardigheden

Ons aanbod

 • Stad Genk biedt jou een boeiende functie binnen een dynamische organisatie.
 • Stap in een ambitieuze organisatie die naar de toekomst kijkt en jou daarbij nodig heeft. Je werkt voor een fascinerende stad die steunt op 3 pijlers: duurzame stadsontwikkeling, diversiteit en sociale gelijkheid.
 • Je komt terecht in een open werksfeer met een gezonde balans tussen werk en privé.
 • Je krijgt de kans om mee te werken aan uitdagende projecten.
 • Stad Genk biedt een contractuele voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur met een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 3.641,48 (bij 0 jaar anciënniteit) en 4.999,75 EUR (bij 15 jaar geldelijke anciënniteit) aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling, flexibele arbeidstijden en de mogelijkheid tot thuiswerk na een inwerkperiode.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 2 jaar, verlengbaar tot maximaal 5 jaar. Daarnaast wordt er ook een bevorderingsreserve aangelegd voor een periode van 5 jaar en eventueel verlengbaar op advies.

Hoe solliciteren?

Indien je geïnteresseerd bent, stel je zeker kandidaat via onderstaande knop met cv, motivatiebrief in het Nederlands én kopie van je diploma), ten laatste op 10 december 2023 

Solliciteer online

Het selectietraject bestaat uit:

 • Mondelinge proef met presentatie en voorbereidende (thuis)opdracht: datum nog te bepalen
 • Een psychotechnische proef

Nog vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen neem je best contact op met Philippe Gelders, Afdelingshoofd Bouw & Infrastructuur via philippe.gelders@genk.be

Voor vragen mbt. de selectieprocedure kan je terecht bij Rob van Es, Jobmatcher, via rob.vanes@genk.be