Raad van Bestuur en directiecomité AGB

AGB Genk wordt bestuurd door twee organen:

Raad van bestuur

Je kan de Raad van Bestuur het best vergelijken met de gemeenteraad, dat als hoogste besluitvormingsorgaan ruime bevoegdheden heeft (vaststelling en goedkeuring van meerjarenplan, budget, beheersovereenkomsten, belangrijke investeringsdossiers,…)

Samenstelling Raad van bestuur

 • Anniek NAGELS, voorzitter (CD&V)
 • Hugo KNEVELS (N-VA)
 • Stijn VANGENEUGDEN (Vlaams Belang)
 • Marc MARTENS (Open Vld)
 • Fonny ANTHONISSEN (CD&V)
 • Mehmet KAYACAN (CD&V)
 • Alessandro CUCCHIARA (PRO-Genk)
 • Bianca BOOMS (PVDA+)
 • Annita LAPORTE (CD&V)
 • Kristof SCHURMANS (PRO-Genk)

Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en heeft opdrachten en activiteiten , die vergelijkbaar zijn met die van het college van burgemeester en schepenen (uitvoering van het goedgekeurde meerjarenplan en budget, sturing en beslissing m.b.t. de exploitatie, de goedkeuring van kleine investeringsdossiers, verdere ontwikkeling van toegewezen opdrachten, voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen, …).

Samenstelling directiecomité

 • Anniek NAGELS, voorzitter (CD&V)
 • Kathleen PARTHOENS (CD&V)
 • Angelo BRUNO (PRO-Genk)
 • Ali ÇAGLAR (CD&V)
 • Wim DRIES (CD&V)