Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Genk

De algemeen directeur is het hoofd van het personeel en leidt de administratie van het OCMW. Hij wordt, evenals de financieel directeur, door de Raad als wettelijk ambtenaar benoemd.
De financieel directeur is belast met het beheer van ontvangsten en uitgaven.

 

Voorzitter: mevrouw Ria Grondelaers
Algemeen directeur: mevrouw Hilde De Wilde (op foto nog Rudi Haeck)
Financieel directeur: de heer Rudi Van Gurp

Adressenlijst OCMW Raad 2018