Reactie van stad Genk op bekendmaking resultaten humane biomonitoring Genk-Zuid

Gepubliceerd op donderdag 8 maart 2018 0 u.
Het stadsbestuur Genk heeft kennis genomen van de resultaten van het humane biomonitoringsonderzoek Genk-Zuid.

Het stadsbestuur Genk heeft kennis genomen van de resultaten van het tweede humane biomonitoringonderzoek Genk-Zuid. Burgemeester Wim Dries en schepen van leefmilieu Gianni Cacciatore spreken in een eerste reactie van belangrijke, hoopgevende en motiverende resultaten: “Onze jarenlange inzet via het E-missieplan werpt zijn vruchten af. De blootstelling aan de meeste zware metalen is gedaald, al blijven er aandachtspunten. Dat betekent dat we op de goede weg zijn. Deze resultaten motiveren om even hard te blijven werken aan een verdere verbetering van de situatie voor het leefmilieu en voor de gezondheid. En dat via een en-en-en –aanpak: verder inzetten op daling van uitstoot van industrie, resoluut gaan voor een groenere mobiliteit en samen met onze burgers inzetten op wat elk van ons kan zelf kan doen.”

13 jaar geleden werd de provinciale stuurgroep Genk-Zuid opgericht om de situatie van milieu en gezondheid in Genk-Zuid van nabij en met alle betrokkenen te kunnen opvolgen. Uit de eerste humane biomonitoring Genk-Zuid van 2010-2011 bleek dat de deelnemers meer waren blootgesteld aan bepaalde zware metalen en PAK’s dan algemeen in Vlaanderen en dat ze meer DNA-schade hadden. Daarop lanceerde stad Genk in januari 2012 het E-missieplan, een actieplan met tientallen maatregelen om de vervuiling van het leefmilieu in Genk-Zuid terug te dringen. Dit E-missieplan was meteen gedragen door de voltallige Genkse gemeenteraad en creëerde een breed engagement van alle betrokken overheden en het middenveld.

Fonds voor nieuw onderzoek

“Eén van de doelstellingen was om de gezondheid van de bewoners te blijven opvolgen. Daar heb je natuurlijk nieuw onderzoek voor nodig en dat kost geld. Vandaar dat we enkele jaren geleden een fonds oprichtten”, aldus schepen Gianni Cacciatore. “In dat fonds verzamelden we samen met de provincie, de gemeente Diepenbeek, de Vlaamse overheid en de Vereniging Industriëlen Genk 200.000 euro. Zo kon het onderzoeksconsortium begin 2016 starten met een tweede humane biomonitoring.”

Bronaanpak: en-en-en-verhaal

De resultaten daarvan die vandaag bekend worden gemaakt zijn globaal positief te noemen, al blijven er aandachtspunten. “De blootstelling aan de meeste zware metalen is gedaald. De impact van de industriezone op het leefmilieu en op de gezondheid van de omwonenden is dus veel minder groot dan voorheen. Dit zijn belangrijke en hoopgevende resultaten”, aldus schepen Cacciatore. “Het betekent dat de maatregelen werken en dat we op de goede weg zijn. Zoiets motiveert om te blijven inzetten op een verdere aanpak van de uitstoot van schadelijke stoffen.”

“Van welke bron die ook komen: industrie, verkeer, gebouwenverwarming of andere. Zoals nu ook weer blijkt is het een verhaal van meerdere bronnen en dus moeten we ook doorgaan met een geïntegreerde aanpak op meerdere sporen: industrie, vergroening van de mobiliteit en tot slot ook onze inwoners sensibiliseren rond wat we elk individueel zelf kunnen doen op vlak van levensstijl”, vult burgemeester Wim Dries aan. “De waarden voor cadmium, PAK’s en de gemeten DNA-schade blijven aandachtspunten die we verder zullen opvolgen. Dat is ons engagement voor de huidige en toekomstige generaties Genkenaren.”

Dank

Burgemeester Dries en schepen Cacciatore besluiten met een woord van dank: “Eerst en vooral aan alle jongeren en hun ouders die meewerkten aan de onderzoeken uit 2016-2018 én 2010-2012: een dikke dankjewel. Dankzij hen kunnen de onderzoekers hun belangrijke werk doen. De resultaten van dit soort onderzoek zijn relevant voor Genk en ver daarbuiten, voor nu en voor de toekomst. Ten tweede ook aan de gemeenteraad, aan alle betrokken overheden en andere partners zoals het lokale bedrijfsleven voor de jarenlange samenwerking in dit belangrijke dossier. Er samen de schouders onder zetten: het loont.”

Meer info

Katrien Van De Sijpe, Afdeling Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
T 089 65 45 80
Katrien.vandesijpe@genk.be

Schepen Gianni Cacciatore, bevoegd voor leefmilieu & duurzame ontwikkeling
T 0499 93 90 42
Gianni.cacciatore@genk.be

Burgemeester Wim Dries
T 0476 69 90 03
burgemeester@genk.be