Op papier of digitaal indienen?

Digitaal of analoog

In de meeste gevallen ben je verplicht om je aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken. Je hoeft je dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken. Je kan altijd terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie met de overheid verloopt digitaal.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht digitaal ingediend: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen met betrekking tot:

  • Vlaamse projecten
  • provinciale projecten
  • projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
  • het verkavelen van gronden
  • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Alle andere projecten kan je nog op papier indienen. Toch raden we aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het omgevingsloket.