6 gouden regels tegen corona

 1. Respecteer de hygiëneregels:

  • Blijf thuis als je ziek bent.

  • Was regelmatig je handen.

  • Gebruik een zakdoek maar 1 keer, en gooi hem dan weg.

 2. Doe je activiteiten liefst buiten.

 3. Denk aan kwetsbare mensen.

 4. Hou afstand (1,5m).

 5. Beperk je nauwe contacten.

 6. Volg de regels voor bijeenkomsten.

Maatregelen tegen corona