100 Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn van 1 jaar, eindigend op 31 december 2021, wordt in de gemeente volgens de bepaling van dit reglement een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen.

Datum gemeenteraad: 15 december 2020

Datum bekendmaking: 21 december 2020