Renovatie brug over Emiel Van Dorenlaan

Gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2019 14.37 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag 6 mei op de E314 met de renovatie van de brug boven de Emiel Van Dorenlaan in Genk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag 6 mei op de E314 met de renovatie van de brug boven de Emiel Van Dorenlaan in Genk. Tijdens deze werken wordt de bovenzijde van de brug richting Nederland en de volledige onderkant vernieuwd. In de eerste fase zal de aannemer de bovenzijde van de brug aanpakken. Het verkeer kan op de snelweg richting Nederland over versmalde rijstroken blijven rijden. 

Binnen de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. De omschakeling naar deze tijdelijk verkeerssituatie gebeurt tijdens de nacht van 5 op 6 mei. De weggebruikers op de E314 richting Leuven en op de Emiel Van Dorenlaan ondervinden geen hinder van deze werken. Deze fase zal klaar zijn voor de start van het bouwverlof. 

Emiel Van Dorenlaan afgesloten tijdens zomervakantie

Begin juli starten de werkzaamheden aan de onderzijde van de brug. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluit het agentschap tijdens deze fase de Emiel Van Dorenlaan volledig af ter hoogte van de brug en zijn de nodige omleidingen voorzien. Om de hinder zo sterk mogelijk te beperken, voert AWV deze werken uit tijdens de verkeersluwe zomermaanden uit te voeren zodat o.a. het schoolgaande verkeer hiervan geen hinder zal ondervinden. Deze werken zullen duren tot half augustus. 

Gecontroleerde verwijdering asbesthoudende wandpanelen

De wandpanelen aan de onderzijde van de brug bevatten asbest. Tijdens de eerste weken van juli verwijdert de aannemer deze panelen in een hermetisch afgesloten zone. Tijdens de overige werkzaamheden is er geen risico op het vrijkomen van asbestvezels. 

Meer informatie

In de loop van de volgende weken vind je hier meer informatie over het verdere verloop van de werken.