Retibutieregelement voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur-en kamerwoningen.

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Procedure

Na betaling én na afspraak met de huisvestingsambtenaar wordt de woning onderzocht en een technisch verslag opgemaakt. Als de woning voldoet aan de normen wordt het conformiteitsattest afgeleverd.
Opgelet! Indien de huurder na een verhuis de huursubsidie aanvraagt én als de woning aan een sociaal verhuurkantoor in huur wordt gegeven, onderzoekt niet de gemeente maar Wonen-Vlaanderen de woning.

Aanvraagformulier voor een conformiteitsattest 

Reglement voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen.

Bedrag

De aanvrager betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een conformiteitsattest 62 euro (verhoogd met 12,5 euro per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1.250 euro).

Voor meer informatie maak een afspraak aan het woonloket.