Retributie op de aangifte van afdrukken of uittreksels van plannen van aanleg met ingang van 1 januari 2007.

Het stadsbestuur Genk heft een retributie op de aangifte van afdrukken of uittreksels van plannen (wegenis - en/of rioleringsplannen, BPA's en de bijhorende verordenende voorschriften, rooiplannen).

Voor wie?

Deze retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad Genk op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Bedrag

Het bedrag der retributie wordt per afdruk vastgesteld als volgt:

 • A4-formaat:
  • kleurenafdruk € 1,25
  • zwart/wit afdruk € 0,15
 • A3-formaat:
  • kleurenafdruk € 2,50
  • zwart/wit afdruk € 0,30
 • groter formaat:
  • kleurenafdruk € 12,50 per m²
  • zwart/wit afdruk € 3,75 per m²