Retributie op het parkeren met ingang van 1 december 2018.

Het stadsbestuur heft een retributie op de plaatsen, waar het parkeren van motorrijtuigen gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeertoestellen, parkeertickets, parkeerabonnementen of parkeerkaarten van kracht is.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd voor de houder van de nummerplaat.

Bedrag

De retributie wordt vast gesteld als volgt:

 • langparkeren:
  • parkeren in de voormiddag (van 9 tot 13u) het zij in de namiddag (van 14 tot 18uur), gedurende maximum 4 uren, tegen betaling van € 15,00 voor alle zones.
 • kortparkeren:
  • zone 1: € 1,50 per uur
  • zone 2: € 1,50 per uur
  • zone 3: € 1,00 per uur
  • zone 5: € 0,50 per uur
 • Parkeervergunning (zone4 voorbehouden voor vergunninghouders):
  • een parkeervergunning vangt ten vroegste aan op datum van de aanvraag of op een latere datum voorgesteld door de aanvrager.
  • de parkeervergunning kan bij de concessie houder aangekocht worden en bedraagt € 30,00 per maand.
 • Genker parkeerschijf:
  • in de zones 1 t.e.m. 3 en in zone 5 kan tevens, mits gebruik van de "Genker parkeerschijf", gedurende maximum 15 minuten gratis geparkeerd worden.
  • De "Genker parkeerschijf" kost € 2,00.
  • De "Genker parkeerschijf is niet te gebruiken in combinatie met een parkeerticket.

Meer info

Op de plaats met parkeerautomaten, alsook op plaatsen waar een automatisch nummerplaatherkenningssysteem van voertuigen gebeurt, plaatsen waar controle via bezettingsdetectie gebeurt en in blauwe zones is de parkeertijd beperkt.

In zone 7 wordt aan de hand van een camera met automatisch nummerplaatherkenningssysteem gemonitord. De parkeerduur is er beperkt tot een halfuur, maximaal tweemaal verlengbaar met telkens een halfuur. Iedereen heeft recht op het gratis halfuur. Een verlenging kan worden bekomen door het gebruik van een aangeboden app of via een SMS service met een GSM toestel, De werking van de app en de SMS service staan vermeld op het bord in de zone. Indien men de parkeerduur overschrijdt, wordt met ingang van 1 februari 2019 de retributie van "langparkeren" toegepast zoals voorzien in artikel 4 van het retributiereglement.Met een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap kan men maximaal 2 nummerplaten registreren voor de white list. Op die manier kunnen zij onbeperkt in tijd op de Fruitmarkt parkeren..

Onder "motorvoertuig met meer dan twee wielen" wordt verstaan:

 • personenauto's
 • auto's voor dubbelgebruik
 • minibussen
 • trekkers