Retributie voor het aanbieden op afvalstoffen volgens brengmethode op de containerparken met ingang van 01.01.2018.

Het stadsbestuur heft een retributie voor het inzamelen volgens de brengmethode naar het stedelijke containerpark en de stedelijke recyclageparken van:

 • papier, karton, glas, bouw- en sloopafval, herbruikbare kunststoffen toegelaten door de erkende verwerker (met uitzondering van deze kunststoffen toegelaten bij PMD), textiel en lederwaren, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), oude metalen (metalen gemengd), PMD, frituurvet en -olie, grondafval, hout, klein gevaarlijk afval (KGA), afvalolie, autobanden en herbruikbare materialen.
 • grofvuil, treinbielzen (C-hout).

Voor wie?

Retributie is verschuldigd bij:

 • CATEGORIE 1:
  • particulieren (inwoners van de stad Genk) met elektronische identiteitskaart (EID) of groene kaart.
  • instelling, verenigingen (inclusief vzw's) en scholen gevestigd op het grondgebied van de stad Genk met een groene kaart.
  • tijdelijken met een groene, gemerkte kaart met vervaldatum.
   • hulpbehoevende inwoners van Genk die de hulp inroepen van familie buiten Genk om afval naar het recyclagepark te brengen – aantoonbare familieband (verklaring van eer van de hulpbehoevende);
   • alleenstaande inwoner van Genk : bij overlijden of bij opname in een verzorgingstehuis : de nabestaande of aangestelde belast met de opruiming van de laatste wettelijke verblijfplaats vóór overlijden of opname in een verzorgingstehuis;
   • bouwers die op het ogenblik van de bouw niet in Genk ingeschreven zijn – bouwvergunning;
   • kopers van woningen, bouwgronden of andere percelen die op het ogenblik van de aankoop niet in Genk ingeschreven zijn – aankoopakte;
   • Eigenaars van tweede verblijven in de stad Genk, die als zodanig zijn opgenomen in het kohier van het belastingreglement van tweede verblijven.
 • CATEGORIE 2:
  • Voor handelaars en KMO's gevestigd op het grondgebied van stad Genk.

Procedure

De toegang tot de stedelijke recyclageparken wordt verleend aan volgende categorieën:

 • CATEGORIE 1:
  • Op de stedelijke recyclage Bosdel 26, Horizonlaan, Vennestraat 459 en Wiemesmeerstraat 85 mag categorie 1 volgende gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen gratis aanvoeren:
   • papier, karton, glas, bouw- en sloopafval, herbruikbare kunststoffen toegelaten door de erkende verwerker (met uitzondering van deze kunststoffen toegelaten bij PMD), textiel en lederwaren, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), oude metalen (metalen gemengd), PMD, frituurvet en -olie, grondafval, hout, klein gevaarlijk afval (KGA), afvalolie, autobanden en herbruikbare materialen.
  • Grofvuil kan enkel op de stedelijke recyclageparken Bosdel 36 en Horizonlaan aangevoerd worden en dit met een gratis quotum tot 400 kg per jaar voor beide parken samen.
  • Huisvuil is niet toegelaten op de stedelijke recyclageparken.
 • CATEGORIE 2:
  • Handelaars en KMO's gevestigd op het grondgebied van de stad Genk kunnen enkel op recyclageparken Bosdel 36 en Horizonlaan volgende vooraf gesorteerde afvalstoffen aanvoeren:
   • herbruikbare kunststoffen toegelaten door de erkende verwerker, met uitzondering van deze kunststoffen toegelaten bij het PMD-afval.
   • KGA, papier en karton, glas, bouw- en sloopafval, PMD, textiel, lederwaren, oude metalen, houtafval, AEEA, frituurvet- en frituurolie, afvalolie, groenafval, autobanden en hergebruikte materialen.

Bedrag

Op het stedelijk containerpark Bosdel 36 en de stedelijke recyclageparken Vennestraat 456 en Wiemesmeerstraat 85 mogen enkel door categorie grofvuil aangevoerd worden en dit met een gratis quotum van 400 kg.

 • Retributie verschuldigd voor:
  • CATEGORIE 1 een retributie verschuldigd van € 0,18 per kg voor de fractie grofvuil vanaf 400 kg per jaar per adres.
  • CATEGORIE 2 een retributie verschuldigd voor volgende vooraf gesorteerde afvalstoffen:
Hergebruikbare kunststoffen toegelaten door de erkende verwerker, met uitzondering van deze kunststoffen toegelaten bij het PMD-afval € 0,18 per kg
KGA, papier en karton, glas, bouw- en sloopafval, PMD, textiel, lederwaren, oude metalen, houtafval, AEEA, frituurvet en frituurolie, afvalolie, groenafval, autobanden, hergebruikbare materialen € 0,07 per kg
Indien deze fracties gemengd worden aangevoerd € 0,18 per kg op de volledige lading

Meer info

OPMERKING !!!

GROFVUIL MAG NIET AANGEVOERD WORDEN OP DE RECYLAGEPARKEN VENNESTRAAT 459 EN WIEMESMEERSTRAAT 85.

HUISVUIL IS NIET TOEGELATEN OP DE STEDELIJKE RECYCLAGEPARKEN.