Retributie voor het afleveren van een conformatiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controles kwaliteitsnorm in het kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers met ingang van 1 januari 2016.

De stad Genk heft een retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controles kwaliteitsnorm in het kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers van de stad Genk.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de administratieve dienst vraagt.

Bedrag

Het bedrag van de retributie voor het afleveren van een CONFORMITEITSATTES (CA) word vastgesteld volgens onderstaande tabel:

 • Zelfstandige woningen
  Ihkv afleveren CA / woningcontrole Ongeschiktheid / onbewoonbaarheid Op eigen initiatief van eigenaar / verhuurder SVK-woning
  1° controle € 62,50 / woning € 62,50 / woning € 0,00
  2° controle € 62,50 / woning € 62,50 / woning € 0,00
  3° controle en volgende € 62,50 / woning € 62,50 / woning € 0,00
  geldigheidsduur 10 jaar 10 jaar 10 jaar
 • Niet-zelfstandige woning
  Ihkv afleveren CA / woningcontrole Ongeschiktheid / onbewoonbaarheid (*) Op eigen initiatief van eigenaar / verhuurder (*) Studentenkamer < 12 m²
  1° controle € 62,50 / woning - € 12,50 / kamer € 62,50 / woning - € 12,50 / kamer € 0,00
  2° controle € 62,50 / woning - € 12,50 / kamer € 62,50 / woning - € 12,50 / kamer € 0,00
  3° controle en volgende € 62,50 / woning - € 12,50 / kamer € 62,50 / woning - € 12,50 / kamer € 0,00
  geldigheidsduur 10 jaar 10 jaar 10 jaar
  Een aanvraag geldt slechts voor één woning
 • (*) Wanneer de burgemeester voor een niet-zelfstandige woning (kamerwoning/studentenkamer) een conformiteitsattest aflevert, wordt per kamer bijkomend een bedrag van € 12,50 aangerekend mat een maximum van € 1.250,00. Het bedrag van € 12,50 per niet-zelfstandige woning wordt opgeteld vij de € 62,50 viir de controle van het gebouw.

Het bedrag van de retributie voor het uitvoeren van een controle op de KWALITEITSNORM in kader van het afleveren van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen of studentenkamers van de stad Genk vastgesteld volgens onderstaande tabel:

 • Ihkv een controle kwaliteitsnorm in het kader van uitbatingsvergunning Kamerwoning / studentenkamer
  1° controle € 0,00
  2° controle € 62,50
  3° controle en volgende € 62,50
  geldigheidsduur 10 jaar

Uitzonderingen

Van deze retributie zijn vrijgesteld:

 • woningen die ingehuurd worden door het sociaal verhuurkantoor VZW Het Scharnier zoals opgenomen in het convenant tussen de stad Genk, het sociaal verhuurkantoor VZW Het Scharnier en de Vlaamse Minister bevoegd voor Wonen afgesloten op 1 februari 2012
 • Studentenkamers < 12 m² die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement
 • de 1° controle kwaliteitsnorm in het kader van het afleveren van een uitbatingsvergunning