Retributie voor onderhoud van graven op de Genkse begraafplaatsen met ingang van 20 september 2019

Met ingang van 20 september 2019 wordt een retributiereglement vastgesteld voor de dienstverlening “onderhoud van graven” op de stedelijke Genkse begraafplaatsen.
De dienstverlening wordt jaarlijks georganiseerd tussen 20 september en 15 oktober.

Bedrag

De retributie is verschuldigd door de gebruikers/aanvragers van de dienstverlening en bedraagt 15,00 euro per graf. Voor elk graf geldt hetzelfde tarief.