Retributie voor werken uitgevoerd door de stedelijke Techniche Diensten met ingang van 1 september 2009.

Ten voordele van de stad Genk wordt een retributie geheven op:

 • het verlagen van boordstenen voor inritten inclusief de eventuele aanpassingswerken van de bijhorige stoepen
 • de herstellingswerken en/of aanpassingswerken aan het openbaar domein in welke materialen dan ook uitgevoerd
 • het plaatsen van verankeringspunten in het openbaar domein
 • diverse werken en diensten uitgevoerd door de stedelijke Technische Diensten

Voor wie?

De kosten voor deze werken worden door de stad teruggevorderd van de eigenaar-aanvragers.

Bedrag

De kosten voor deze werken worden door de stad teruggevorderd van de eigenaar-aanvragers bij middel van een retributie die onderworpen is aan BTW (voor zover het B.T.W.-plichtige activiteiten betreft):

 • voor het verlagen van boordstenen en de eventueel hiermee gepaard gaande aanpassingswerken aan de stoepen:
  • Exacte kostprijs
 • herstellings- of aanpassingswerken aan het openbaar domein:
  • Exacte kostprijs
 • plaatsen of verwijderen van verankeringspunten in het openbaar domein voor:
  • parasols:
   • in standaard-ondergrond: opbraak of terugleggen van betonstraatstenen of betontegels; betonsokkel: 50 cm x 50 cm x 50 cm - ongewapend (excusief materialen: € 150,00 per verankeringspunt
   • in niet standaard-ondergrond: Exatcte kostprijs
  • windschermen/terrasafbakening:
   • € 50,00 plaatsingskost per verankeringspunt, materiaal incusief
  • diverse werken en diensten uitgevoerd door de stedelijke Technische Diensten
   • werkuren: € 36,00 per uur (elk begonnen uur telt als een uur)
   • machine-uren:
    • Bestelwagen: € 9,00 per uur
    • Borstelmachine - groot: € 31,50 per uur
    • Borstelmachine - klein: € 31,50 per uur
    • Bulldozer: € 36,00 per uur
    • Bulldozer - klein: € 18,00 per uur
    • Compactlader: € 13,50 per uur
    • Dumper: € 13,50 per uur
    • HD-VAC-zuigermachine: € 49,50 per uur
    • Klinkermachine: € 13,50 per uur
    • Kraan - ketting: € 36,00 per uur
    • Laadgraafcombinatie: € 22,50 per uur
    • Minigraver: € 13,50 per ur
    • Nivelleermachine: € 54,00 per uur
    • Ransomes maaier: € 5,40 per uur
    • Tractor met werktuig: € 18,00 per uur
    • Tractor met Jumbo: € 22,50 per uur
    • Vrachtwagen: € 27,00 per uur
    • Wals - groot: € 23,40 per uur
    • Wals - klein: € 13,50 per uur
    • Zelflader: € 31,50 per uur

Uitzonderingen

Er is een vrijstelling van retributie voor:

 • het verlagen van boordstenen voor inritten, inclusief de aanpassingswerken van de bijhorige stoep, wanneer de aanvrager van een ééngezinswoning een natuurlijke persoon is en wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • het om een eerste inrit gaat voor betreffende perceel
  • het geen aanpassing is aan een bestaande verlaging
  • en geen gemakkelijke toegankelijkheid is tot het perceel
 • als 'ééngezinswoning' wordt beschouwd een woning voor één gezin, alsook de kangoeroewoning. Van deze woning mag maximaal 50% van de gelijkvloerse oppervlakte door nevenfuncties worden ingenomen.